Sau ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Văn Tứ, UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quang Minh, UV TT HĐND tỉnh chủ tọa điều hành bế mạc kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận, phân tích và tham gia đóng góp ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ngành. Đánh giá chung, năm 2014, ước tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,1%, kinh tế tiếp tục ổn định; các mặt công tác các mặt công tác về an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, công tác tư pháp, quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng… được triển khaitích cực. Tuy nhiên, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém còn tổn tại như: kinh tế phục hồi chưa vững chắc, tăng trưởng và dư n tín dụng còn thp, nợ xấu có chiều hướng tăng (chiếm 3,2%/tổng dư nợ); công tác giải phóng mặt bằng chậm, tình hình sản xuất, kinh doanh chưa có khởi sắc; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

 

Các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 35/2013/QH13 của Quốc hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công tâm và chính xác. Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cho các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác. Các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Văn Chương, Uỷ viên Ban biên tập, Trưởng Ban Nông nghiệp Báo Nhân dân, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả với 56/57 phiếu(94,92%), đồng chí Nguyễn Văn Chương trúng cử và giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Chương trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 7 đại biểu HĐND tỉnh trả lời về 12 vấn đề được cử tri toàn tỉnh quan tâm. Trong đó tập trung vào các vấn đề nổi cộm như: vấn đề xử lý nước thải, chất thải y tế; vấn đề khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng tới môi trường; chất lượng đầu tư thi công xây dựng các công trình nước sạch còn kém; biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong thời gian tới của tỉnh ta….Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình thêm một số vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và giao các sở, ngành thực hiện giải quyết các vấn đề theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp thiết như cải thiện chỉ số PCI, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố tại bãi dốc Búng- thành phố Hòa Bình.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua 15 Nghị quyết, trong đó 13 Nghị quyết về kinh tế - xã hội và 2 Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm: Nghị quyết về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết về thực hiện kế hoạch biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2015; Nghị quyết về tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư; Nghị quyết về quy định mức thu, tỷ lệ để chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết quy định về mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết về việc thông qua bảng giá đất năm 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015; Nghị quyết về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội; Nghị quyết về bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng trước những kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2014. Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp; có kế hoạch cụ thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhất trí, hăng hái thi đua, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Hòa Bình lần thứ XV, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; chuẩn bị nền tảng căn bản cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020./.

 

* Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 35/2013/QH13 của Quốc hội. (Tổng số 57/57 đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm)

Stt

Tên

Chức vụ

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Bùi Văn Tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

50

7

0

2

Hoàng Quang Minh

UV TT HĐND tỉnh

26

25

6

3

Hoàng Minh Tuấn

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

47

10

0

4

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng Ban VHXH&DT, HĐND tỉnh

39

18

0

5

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch UBND tỉnh

46

11

0

6

Bùi Văn Cửu

Phó chủ tịch UBND tỉnh

38

18

1

7

Nguyễn Văn Dũng

Phó chủ tịch UBND tỉnh

24

25

8

8

Bùi Đức Sòn

Uỷ viên UBND tỉnh

44

13

0

9

Bùi Hải Quang

Uỷ viên UBND tỉnh

25

20

12

10

Nguyễn Viết Trọng

Uỷ viên UBND tỉnh

24

27

6

(Nguồn: CTTĐT)

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction