Ngày 10/12, BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận Quy chế hoạt động của BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ và triển khai nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên BCĐ.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã thông qua các văn bản, bao gồm: Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình, Dự thảo Quy chế hoạt động BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình, Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình, Dự thảo Kế hoạch hoạt động của BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình năm 2015.

Hiện nay toàn tỉnh có trên 2000 tổ hợp tác, 310 HTX có đăng ký kinh doanh. 9 tháng đầu năm có 18 tổ hợp tác và 11 HTX thành lập mới, 02 HTX giải thể tự nguyện. Dự kiến năm 2014 thành lập mới 22 tổ hợp tác, 13 HTX, nâng tổng số HTX lên 312 HTX, trong đó: HTX nông nghiệp chiếm 33%, HTX công nghiệp chiếm 14,5%, HTX thương mại – dịch vụ chiếm 47,7%, HTX vận tải chiếm 3,5%, Quỹ tín dụng nhân dân chiếm 1,3%. Dự kiến năm 2014, nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng (0,25% tổng thu ngân sách địa phương), trên 20 HTX hoạt động hiệu quả và lãi gần 30 triệu đồng/HTX.

Nhìn chung, các tổ hợp tác hoạt động ít hiệu quả, chủ yếu hỗ trợ nhau về kinh nghiệm sản xuất, đổi công cho nhau, lao động theo nhóm dưới dạng tổ, câu lạc bộ. Thu nhập bình quân lao động trong tổ hợp tác đạt từ 900nghìn đến một triệu đồng/người/tháng. Các tổ hợp tác thành lập không thực hiện đúng Nghị định 151/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 04 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do vậy việc theo dõi, đánh giá còn gặp nhiều khó khăn. Các HTX có trên 32.000 thành viên và lao động, bình quân 1 HTX giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân từ 1 – 1,2 triệu đồng. Đội nghũ cán bộ quản lý HTX chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn, lao động trong các HTX có tay nghề không cao do vậy sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, sức cạnh tranh trên thị trường thấp.

Các HTX, tổ hợp tác rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng; số lượng thành lập mới ít; hoạt động mang tính nhỏ lẻ, khả năng cạnh tranh trên thị trường yếu kém; nhiều HTX hoạt động cầm chừng, một số chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về HTX hiện hành…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và thống nhất một số mục tiêu thực hiện trong năm 2015: thành lập mới 12 HTX trở lên, tạo việc làm cho khoảng 1.000 – 1.200 lao động, tăng tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua đào tạo đạt khoảng 30 – 50%, thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX đạt 2 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 0,4% tổng thu ngân sách địa phương…Trong đó cần thiết phải xây dựng một số HTX hoạt động có hiệu quả làm điểm trong toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể chỉ đạo các địa phương thành lập các BCĐ phát triển kinh tế tập thể cấp huyện và tăng cường dự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, vận dụng tốt các chính sách hỗ trợ tìm đầu ra cho kinh tế hợp tác, HTX trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tăng cường cán bộ và phân công cụ thể cho các đơn vị. Ban hành cơ chế giao cho các HTX quản lý khai thác công trình đã được Nhà nước đầu tư như: chợ nông thôn, quản lý nước sạch, quản lý thủy lợi… Quy hoạch phát triển các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tiềm năng nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ của từng địa phương, gắn với các chương trình, dự án đầu tư có mục tiêu của Nhà nước. Trong thời gian tới, BCĐ sẽ tổ chức hội thảo để tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, kinh nghiệm của HTX trong quá trình hoạt động. Xây dựng các mô hình HTX làm điểm ở mỗi huyện, thành phố. Rà soát, đánh giá lại hiện trạng các tổ hợp tác, HTX làm cơ sở đưa ra các giải pháp cụ thể phát triển kinh tế tập thể./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction