Thời gian qua, việc thực hiện dự án giảm nghèo giai đoạn II trên địa bàn huyện Yên Thủy đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Nhiều mô hình sản xuất đã được triển khai và thu hút hàng trăm hộ gia đình tham gia. Điều đáng nói là việc xây dựng các mô hình sản xuất giúp bà con thì đứng đằng sau luôn có doanh nghiệp liên kết để hướng dẫn người dân sản xuất cũng như bao tiêu sản phẩm, bảo đảm người nông dân đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng lạc thu đông thuộc dự án giảm nghèo tại huyện Yên Thủy

           Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy Bùi Trung Kiên cho biết, năm 2014 trong tiểu hợp phần đầu tư phát triển kinh tế huyện, UBND huyện Yên Thủy được phê duyệt 10 gói thầu với tổng số tiền 13,989 tỷ đồng, trong đó có 4 gói thầu giao thông và 6 gói thầu thủy lợi. Hiện nay 3/10 gói thầu đã hoàn thành, trong đó 1 gói thầu đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, 7 gói thầu đang thi công với khối lượng đạt 70% kế hoạch năm. Dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng các gói thầu còn lại trong tháng 12/2014. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án Giảm nghèo huyện làm thủ tục tạm ứng thanh toán cho các nhà thầu với tổng số tiền 3,075 tỷ đồng. 

           Cùng với đó, UBND huyện Yên Thủy cũng đã thực hiện tốt việc liên kết đổi tác sản xuất và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh. Trong đó, liên kết đối tác sản xuất trồng và tiêu thụ sản phẩm lạc giống vụ thu đông kế hoạch năm 2014 được phê duyệt 40 ha trồng tại 3 xã Bảo Hiệu, Lạc Lương, Đa Phúc. Tổng số hộ tham gia liên kết là 187 hộ với 9 nhóm CIG. Đối tác là Công ty TNHH Phát triển công nghệ và vật tư kỹ thuật Hương Quê. Tổng số tiền 1,173 tỷ đồng (trong đó vốn WB: 0,765 tỷ đồng; dân góp: 0,380 tỷ đồng; đối tác 0,020 tỷ đồng; vốn đối ứng 0,008 tỷ đồng). Đến nay, tổng số tiền đã giải ngân thanh toán 0,685 tỷ đồng. Ngoài ra, liên kết đối tác sản xuất trồng và tiêu thụ sản phẩm cà gai leo kế hoạch bổ sung năm 2014 được phê duyệt 30 ha trồng tại xã Đa Phúc. Tổng số hộ tham gia liên kết là 419 hộ với 19 nhóm CIG. Đối tác là Công ty cổ phần Biopharm Hoà Bình; tổng số tiền 6,118 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2014 huyện đã triển khai mô hình trồng lạc giống vụ thu đông. Hiện nay, bà con đã thu hoạch xong lạc, năng suất dự kiến đạt 3,5 tấn/ha, giá thu mua lạc củ tươi là 11.000đồng/kg.

Kế hoạch bổ sung năm 2014 trồng và tiêu thụ sản phẩm Cà gai leo, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thuỷ đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Giảm nghèo huyện ký hợp đồng kinh tế với công ty Cổ phần Biopharm  Hòa Bình và hướng dẫn các nhóm CIGs cách trồng và chăm sóc Cà gai leo theo đúng quy trình kỹ thuật. Đến nay các nhóm CIGs đã trồng được trên 8 ha.

Trong hợp phần ngân sách phát triển xã, kế hoạch đấu thầu bổ sung năm 2014,huyện Yên Thủy được phê duyệt 133 tiểu dự án với tổng số tiền 10,780 tỷ đồng (trong đó vốn WB 10,232 tỷ đồng; dân góp 0,548 tỷ đồng). Trong đó, tiểu hợp phần cải thiện cơ sở hạ tầng thôn bản với tổng số 39 tiểu dự án (TDA) trong đó có 6 TDA tư vấn. Đến nay 37/39 TDA đã có báo cáo thẩm định. Ban Phát triển các xã đang làm thông báo mời thầu lựa chọn nhóm cộng đồng thi công. Trong việc hỗ trợ các hoạt động sinh kế và dịch vụ sản xuất; hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của phụ nữ với tổng số 39 TDA. Hiện nay 39/39 TDA đã có báo cáo thẩm định. Ban Phát triển các xã đang giao cho các nhóm CIGs tự thực hiện.

Theo thống kê, trong hợp phần ngân sách phát triển xã lũy kế từ đầu dự án, tổng số tiểu dự án được phê duyệt là 777 TDA với tổng mức đầu tư là 51,605 tỷ đồng. Đến nay, tiểu hợp phần cải thiện hạ tầng cơ sở thôn bản với tổng số173 TDA đã hoàn thành. Trong đó giao thông 77 TDA; thủy lợi 67 TDA; 4 TDA xây dựng dân dụng và 25 TDA tư vấn cá nhân. Dự án đã làm kiên cố bê tông được trên 14 km đường, đảm bảo cho trên 6.319 hộ có giao thông thuận tiện đi lại và sản xuất; tưới tiêu cho 1.118 ha lúa nước phục vụ cho trên 4.732 hộ dân hưởng lợi. Đồng thời, xây mới 2 nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ cho 153 hộ hưởng lợi, 2 nhà vệ sinh và bể nước cho 2 lớp cắm bản phục vụ 361 cháu học sinh. Tiểu hợp phần hỗ trợ các hoạt động sinh kế và dịch vụ sản xuất với tổng số 397 TDA đang hoạt động. Trong đó, trồng trọt 120TDA; chăn nuôi 277 TDA. Qua việc tham gia vào các hoạt động sinh kế Dự án Giảm nghèo đời sống của người dân đã được cải thiện, có việc làm và tăng thêm thu nhập, người dân còn được tiếp cận với thông tin, kỹ thuật để nâng cao sản xuất, biết quản lý và điều hành nhóm. Đến nay các nhóm đã thực hiện được 120 TDA trồng trọt như bí xanh, bí đỏ, lạc lai, mía tím…Thực hiện 277 TDA mua sắm con giống bao gồm các vật nuôi như trâu, bò, lợn, gà, dê, ong, ngan, gà, ngỗng… Hiện tại các nhóm sinh kế đang hoạt động chủ yếu ở chu kỳ thứ 3 một số nhóm đã bước sang chu kỳ thứ 4, thứ 5. Sau mỗi chu kỳ các hộ đã có lợi nhuận, đa số các nhóm dùng để tái sản xuất. Các hoạt động sinh kế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống cho người dân, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đi đáng kể, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện...

Kế hoạch trong thời gian tới, UBND huyện Yên Thủy sẽ chỉ đạo Ban quản lý Dự án Giảm nghèo, UBND các xã vùng dự án thực hiện hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân xác định tự vươn lên là chính không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; chỉ đạo các phòng chuyên môn thẩm định các tiểu dự án theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction