Chiều 15/12, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư do đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH; Công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát; Tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của T.Ư, Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và công tác chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư phát biểu kết luận hội nghị.

Tại buổi làm việc đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2014. Theo đó, tăng trưởng kinh tế (không tính Nhà máy thủy điện Hòa Bình) ước đạt 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,1% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực ước đạt 36,3 vạn tấn, đạt 100% kế hoạch; xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng (đến nay có 31 xã đạt 15 tiêu chí trở lên, 44 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 108 xã đạt 5-9 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 5 tiêu chí đạt); tổng thu NSNN ước đạt 2.161 tỷ đồng, bằng 103% chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đạt 23,2 triệu đồng/người/năm; tổng lượt khách tham quan du lịch khoảng 2 triệu lượt người. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, quan tâm. An ninh- Quốc phòngtiếp tục ổn định và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể,Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh. Kịp thời báo cáo, xin chủ trương Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 và tổ chức thực hiện cơ bản, nghiêm túc các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Chủ động chỉ đạo các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương. Kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Về thực hiện các chủ trương, nghị quyết của T.Ư, Bộ Chính trị, đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế; tập trung nguồn lực phát triển mạnh hơn kết cấu hạ tầng; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới,tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến nay đã thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp được thực hiện đúng theo quy định. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân tích làm rõ thêm những khó khăn, thuận lợi về sự phát triển KT- XH của tỉnh ta. Đồng thời, đề nghị Trung ương có cơ chế trong việc đầu tư nâng cao hiệu quả; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư trồng rừng; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và huy động nguồn lực ngoài nhà nước tham gia xã hội hóa dịch vụ công; kiến nghị T.Ư nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể chi tiết hơn nhiệm vụ quyền hạn đối với tập thể cá nhân người đứng đầu cấp ủy các cấp trong lãnh đạo điều hành và có cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIcủa Đảng; phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu mà đại hội này đề ra, tạo tiền đề cho đại hội tới; cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình, gắn với sơ kết, tổng kết để đánh giá để từ đó đưa ra các chủ trương, giải pháp điều chỉnh kịp thời trong phát triển kinh tế, xã hội. Quan tâm đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, nhất là lĩnh vực GD-ĐT và Y tế.

Sáng cùng ngày, đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đến thăm và làm việc tại huyện Cao Phong.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư thăm mô hình trồng cam của  Công ty TNHH 1TV Cao Phong, huyện Cao Phong

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction