Ngày 24/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (khóa XV) tổ chức hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo quan trọng, bao gồm: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 -2015; Báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV năm 2014; Lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV theo Kế hoạch số 118-KH/TU, ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đưa ra hai phương án về chủ đề Đại hội. Nội dung đề cương đã khái quát chung về bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và tình hình của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, những yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đánh giá toàn diện những kết quả đạt được các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác nội chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới và tới năm 2020.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010- 2015 đã chỉ ra những mặt ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định; xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng; về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc. Kết quả thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình như: lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và những chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đưa ra một số bài học kinh nghiệm và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Tại hội nghị, các đại biểu phát huy hết trách nhiệm, tập trung trí tuệ tập thể, với tinh thần nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, dân chủ đã tham gia ý kiến và hoàn chỉnh văn bản với các nội dung quan trọng như:chủ đề Đại hội; kết cấu đề cương, tên gọi, nội dung các mục, tiểu mục trong dự thảo đề cương chi tiết; nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các nội dung cần đánh giá cho sát với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra; đề xuất bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn có tính đột phá cho nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, kiểm điểm những nhiệm vụ thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao, các chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu đề ra, về nhận thức, quan điểm; chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện trong thời gian qua trên các mặt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Năm 2014, với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ đều tăng ở mức cao. Các hoạt động văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục – đào tạo có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém, đã được đề cập trong báo cáo chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành cần tổ chức tổng kết, đánh giá trung thực, khách quan những hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; đề ra biện pháp cụ thể, thống nhất nhận thức, hành động, quyết tâm để khắc phục hạn chế, yếu kém.

Nhiệm vụ thời gian cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tổ chức tốt tổng kết năm 2014 ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đánh giá thực chất, khách quan, xác định đúng những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trước mắt cũng như lâu dài để tổ chức thực hiện. Quán triệt, cụ thể hoá triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2015 phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Chỉ đạo và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng. Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển khai tốt công tác chăm lo Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 cho nhân dân, với phương châm: an toàn, tiết kiệm, vui tươi, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết. Thăm và tặng quà các đối tượng chính sách xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau các ngày lễ, Tết nguyên đán./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction