Ngày 30/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2296/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch đất lúa tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hiện trạng đất lúa toàn tỉnh năm 2013 có 30.725,60 ha. Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước là 19.961,50 ha; đất trồng lúa một vụ là 9.585,73 ha; đất trồng lúa nương là 161.36 ha; đất trồng lúa không ổn định (đất trồng lúa và sử dụng và mục đích khác; đồng trồng lúa 1 lúa + trồng màu, nuôi cá/năm hoặc năm trồng lúa, năm trồng màu, nuôi cá…) là 1.016,96 ha.

Quy hoạch sử dụng đất lúa tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ diện tích sản xuất lúa ổn định cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực và làm cơ sở đối với sử dụng đất trong việc phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng không ảnh hưởng đến đến an ninh lương thực và việc làm, đời sống của nông dân trên địa bàn từng xã, huyện. Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất lúa toàn tỉnh là 27.150 ha. Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 18.309,57 ha; đất trồng lúa nước còn lại 8.204,11 ha; đất trồng lúa nương 141,68 ha; đất trồng lúa không ổn định (đất trồng lúa và sử dụng vào mục địch khác; đất trồng lúa 1 lúa + trồng màu, nuôi cá/năm hoặc năm trồng lúa, năm trồng màu, nuôi cá…) 494,64 ha.

Theo tính toán sau năm 2020, dân số Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng sẽ ổn định hoặc tăng chậm, nhu cầu lương thực sẽ ngày càng giảm và được thay thế bằng các nguồn thực phẩm khác. Mặt khác, việc phát triển các ngành nghề kinh tế đòi hỏi cần có một quỹ đất nhất định (trong đó có đất trồng lúa) để xây dựng cơ sở hạ tầng. Do đó, để đảm bảo an ninh lương cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các các ngành nghề trên địa bàn tỉnh, định hướng đến năm 2030 giữ diện tích đấy lúa của tỉnh Hòa Bình ổn định ở mức khoảng 25.150 ha./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction