Năm 2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát động hưởng ứng hai phong trào thi đua “ Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX” và “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo – xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Huyện Kỳ Sơn phát triển KTTT góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động

Toàn tỉnh hiện nay có trên 2000 tổ hợp tác. Năm 2014 có 31 tổ hợp tác thành lập mới, các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu hỗ trợ nhau về kinh nghiệm sản xuất, đổi công cho nhau, lao động theo nhóm dưới dạng tổ, câu lạc bộ, hiệu quả lao động chưa cao. Trong năm 2014 có 13 hợp tác xã thành lập mới, 03 HTX giải thể tự nguyện, tới nay có tổng số 311 HTX. Phân theo lĩnh vực, có 104 HTX nông nghiệp, 45 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 148 HTX thương mại – dịch vụ, 10 HTX vận tải, 04 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng doanh thu của các HTX thực hiện năm 2014 ước đạt trên 100 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt trên 300 triệu đồng/HTX. Hiện tại toàn tỉnh có trên 32.000 thành viên và lao động tham gia tại HTX, bình quân 1 HTX giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân từ 1- 1,2 triệu đồng/người/tháng. Đánh giá theo lĩnh vực: các HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục hoạt động ổn định, từng bước củng cố và mở rộng sản xuất kinh doanh, tổ chức các dịch vụ kỹ thuật sản xuất, dịch vụ tổng hợp, phát triển ngành nghề, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu của thành viên. Nhiều HTX thể hiện được vai trò quan trọng trong cung cấp vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho thành viên tiếp thu, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, một số HTX đã tổ chức cung cấp nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường, dịch vụ du lịch, nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cây cảnh…tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động. Điển hình như HTX dịch vụ nông nghiệp Dân Chủ(thành phố Hòa Bình), HTX dịch vụ nông nghiệp Sào Báy(Kim Bôi), HTX dịch vụ nông nghiệp Cao Sơn(Đà Bắc)…các HTX nông nghiệp là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, HTX vận tải, HTX dịch vụ - thương mại tiếp tục hoạt động ổn định và có hiệu quả, tạo thu nhập khá cho các thành viên HTX đạt từ 2- 2,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, có 17 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia là thành viên của Liên minh HTX tỉnh, gồm các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp thành viên hoạt động ổn định, có hiệu quả, từng bước mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực; sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, kê khai nộp thuế đầy đủ cho nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp thành viên trong năm 2014 ước đạt trên 50 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 500 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 3 – 3,5 triệu đồng/người/tháng. 

Những kết quả đạt được trong năm 2014 đã bước đầu củng cố và phát triển HTX, Tổ hợp tác và khẳng định được vai trò của kinh tế tập thể trong việc phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị của tỉnh; tạo động lực cho kinh tế hộ phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa có chất lượng, đồng thời giải quyết việc làm cho thành viên và người lao động nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức tuyên truyền Luật HTX đến cơ sở, từ đó phát hiện, xây dựng và phát triển các HTX mới. Tập trung xây dựng mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 HTX điển hình tiên tiến để làm nhân tố nhân rộng trong địa phương./.

(Nguồn: CTTĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction