Từ chỗ trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên; chưa tích cực, chủ động trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất còn tùy tiện, nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp... đã tác động xấu đến đời sống người dân. Tuy nhiên, từ khi thực hiện phong trào NTM do chủ động trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và nhất là phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, bộ mặt nông thôn ở Hòa Sơn (Lương Sơn) đang khởi sắc từng ngày.

Hội viên phụ nữ xã Địch Giáo (Tân Lạc) thăm quan hộ gia đình thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM của hội viên phụ nữ xóm Kha.

Đảng ủy xã Hòa Sơn đã kiện toàn, củng cố BCĐ thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn. Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; xem xét các mô hình sản xuất có được triển khai hiệu quả, phù hợp, nâng cao thu nhập cho người dân hay không; khả năng huy động các nguồn lực để xây dựng NTM như thế nào. Trong đó, chú trọng tiếp thu, lắng nghe những phản hồi từ phía người dân thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn để từ đó có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Có thể nói, chính từ chú trọng phát huy vai trò của nhân dân, coi đó là nhân tố quyết định trong phong trào xây dựng NTM, xã Hòa Sơn đã từng bước tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được 14.531 ngày công lao động, vận động các hộ gia đình hiến hàng trăm m2 đất trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng công trình văn hóa tín ngưỡng phục vụ nhân dân. Cùng với đó đã huy động sự tham gia vào cuộc, đóng góp tích cực của các hộ dân trong xã để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Điển hình như gia đình các ông: Lê Quang Bốn, Nguyễn Quang Tuấn, Triệu Hồng Phú ở thôn Bùi Trám ủng hộ hàng chục triệu đồng; Lê Đức Thắng và gia đình bà Nguyễn Thị Minh Hợi ở thôn Tân Sơn ủng hộ 79,5 triệu đồng; gia đình các ông: Lê Công, Vũ Thành Huế ở thôn Gò Bài mỗi nhà đã ủng hộ 100 triệu đồng để làm đường GTNT, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội... Bằng sự đóng góp của nhân dân và lồng ghép với các chương trình, dự án, trong 4 năm (2011 - 2014), Hòa Sơn đã làm mới, sửa chữa, nâng cấp được 6,432 km đường GTNT; kiên cố hóa 383 m kênh mương nội đồng... Như vậy, tính đến tháng 12/2014, xã đã bê tông hóa được 5 km/6,5 km đường liên xã, đạt 83%; bê tông hóa được 12,37 km/20,15 km đường liên thôn, đạt 61,38%; cứng hóa được 6,93 km/22,35 km đường ngõ xóm, đạt 31%, số còn lại không bị lầy lội vào mùa mưa. Cùng với đó, đường trục chính nội đồng dài khoảng 3 km đã được đổ bê tông và kè đường rải cấp phối cho xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, trong phát triển sản xuất, xã đã tạo điều kiện để người dân đóng vai trò chủ thể khi đưa các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế công khai trước dân để người dân được biết, được bàn và tự lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của thôn. Hầu hết các mô hình kinh tế được lựa chọn trên cơ sở mọi gia đình có thể tiếp cận để thực hiện một cách hiệu quả như mô hình trồng khai lang, khoai tây, đậu tương, ngô tím và bưởi Diễn. Từ các mô hình này, người dân đã được tiếp cận với kỹ thuật canh tác mới góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp..., tăng thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã xuống dưới mức 3%.

Chính sự chủ động trong lãnh đạo, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, đến nay, xã Hòa Sơn đã đạt được 14 tiêu chí. Trong đó có những tiêu chí khó như tiêu chí về cứng hóa đường GTNT, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên...

(Nguồn: HBĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction