Ngày 29/1, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, thành viên Bộ phận giúp việc BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT-TW, lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng văn hóa, Thường trực các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, triển khai chuyên đề năm 2015

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 được triển khai nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí PGS.TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng, thành viên Bộ phận chuyên trách giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trình bày các nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2015. Bao gồm: Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế; Sự cần thiết phải học tập và làm theo bác về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 được triển khai trong bối cảnh Đảng và nước ta tập trung các nhiệm vụ: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng Đảng, đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, Đảng ta nhấn mạnh đầu tiên là tính trung thực, rồi trách nhiệm, gắn bó với dân để đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để khẳng định niềm tin của người dân đối với Đảng.

Theo PGS.TS Ngô Văn Thạo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW về” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2015, các cấp ủy Đảng tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ không thể thiếu trong quá trình thực hiện xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng  an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Từ đó, các địa phương, đơn vị triển khai học tập tới các cán bộ, đảng viên cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị và báo cáo với cấp ủy cấp trên trực tiếp./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction