Tháng 01/2015, Tỉnh uỷ Hòa Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm trên mọi lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Về mặt chính trị, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, thực hiện tốt trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung chỉ đạo các cấp uỷ đảng triển khai, thực hiện hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2010-2015 theo Quy định số 262-QĐ/TW. Lãnh đạo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Thành lập Tổ giúp việc cho Tiểu ban Bảo vệ, tiếp dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thữ XVI và đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tại các đảng bộ trực thuộc. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" tại Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Kim Bôi, Tân Lạc.

Bên cạnh đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" tỉnh Hòa Bình năm 2015. Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2015, định hướng công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, tỉnh còn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, đảm bảo nguồn nước, giống, phân bón phục vụ sản xuất. Chỉ đạo công tác quản lý thị trường bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Quan tâm đến công tác phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo hệ thống Mặt trận tổ quốc các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thăm và chúc tết đồng bào dân tộc Mông tại huyện Mai Châu. Quan tâm đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị các điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Về mặt kinh tế, các cấp chính quyền tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tăng cường chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch cây màu, giải phóng đất để sản xuất vụ chiêm xuân, tính đến ngày 16/01/2015 toàn tỉnh làm đất được 8.129ha, gieo mạ được 183ha và cấy được 17ha. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 720 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 14,5 triểu USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 11,2 triệu USD, tăng 167% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,3% so với tháng 12/2014, tăng 0,43% so với cùng kỳ. Cùng với đó là tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai các biện pháp phòng chông các loại bệnh dịch. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công, tính riêng trong tháng 01 đã giới thiệu việc làm cho 436 lao động. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng được chú trọng, nâng cao. Tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán. Đảm bảo bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Trung ương về thăm và làm việc tại tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chỉnh chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt báo, cứu hộ, cứu nạn, chống cháy nổ, cháy rừng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 711, gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2011-2015; Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "Củng cố nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hòa Bình tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015; Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai chương trình hỗ trợ, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn được đón tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm; tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ đông, sản xuất vụ chiêm xuân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tăng cường nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, chuẩn bị tốt công tác tuyển, giao quân đợt I năm 2015, đảm bảo chất lượng và đủ số lượng./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction