Ngày 16/3, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo 11 huyện ủy, thành ủy trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Qua 4 năm triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; với việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai và học tập. Thông qua việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác đã tạo ra niềm tin và khí thế mới trong toàn Đảng bộ; đồng thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng kịp thời những điển hình tiên tiến, tạo được sự lan tỏa trong nhân dân.

Tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, lề lối làm việc, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên; những vấn đề bức xúc của nhân dân đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết. Tính tiên phong, gương mẫu tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có bước chuyển biến rõ nét.

Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị có 7 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng thông qua những kết quả cơ bản Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XI, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội 05 năm, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; BCH Trung ương giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch trong nhiệm kỳ tiếp theo; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 4 năm triển khai Chỉ thị và biểu dương những tấm gương học tập và làm theo Bác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trong thời gian tới: Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Đảng và yêu cầu có tiêu chí đánh giá, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Cán bộ đảng viên nêu cao vai trò, là người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành các nội quy, quy định của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục phát động việc quảng bá, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật gắn với phong trào và bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc.

Đối với các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng khóa XI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội có chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cung cấp thông tin chính thống cho nhân dân./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction