Ngày 26/3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014 và triển khai phương, hướng nhiệm vụ năm 2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, lãnh đạo, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Hòa Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện các Sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện các Sở, ban, ngành dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hòa Bình.

Trong năm 2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) thông qua việc ban hành các nghị quyết về phát triển KT-XH và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm, cấp thiết. Trên cơ sở đó, các Bộ, ban, ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01 ngày 2/1/2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Nghị quyết số 19 ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Năm 2014, 29 luật đã được Quốc hội thông qua, tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh các quan hệ KT-XH trong nhiều lĩnh vực. Công tác cải cách thể chế tiếp tục tập trung việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, đã có 102.306 văn bản được bộ, ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát, trong đó có 282 văn bản được kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới; 205 văn bản, bao gồm 91 luật, 2 Nghị quyết của Quốc hội, 27 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 40 Nghị định của Chính phủ, 1 Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 3 Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ; 42 Thông tư liên tịch, thông tư, quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với Hiến pháp, pháp luật. Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã thẩm định, trình Chính phủ ban hành 25 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Bộ Nội vụ đã tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành ban hành các thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Trong năm vừa qua, Chính phủ đã tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, hải quan… Các bộ, ban, ngành và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Đến nay, đã có 12 bộ, ngành, 32 tỉnh, thành hoàn thành việc xác định danh mục vị trí việc làm gửi Bộ Nội vụ thẩm định. Có 6 bộ, ngành và 36 tỉnh, thành thực hiện thí điểm việc thi tuyển lãnh đạo quản lý. Bên cạnh đó, công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính đã đạt được kết quả tích cực…

Năm 2015, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tập trung thực hiện là triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc; tăng cường hoạt động của BCĐ CCHC của Chính phủ; tích cực thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội năm 2015 theo hướng tiến bộ, hiện đại…

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại như một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân; chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan không rõ ràng, chồng chéo. Đồng chí đã đề nghị tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Sớm xác định và công bố Chỉ số CCHC năm 2014 của các bộ, ngành, địa phương; xác định và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính năm 2015. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Một số bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện một số cơ chế mới (kể cả làm thí điểm) trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm trên máy tính; triển khai xác định vị trí việc làm; thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý…

(Nguồn: HBĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction