Thời gian qua, công tác phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn các xã, thị trấn được thuận tiện hơn; bộ mặt thôn, xóm được đổi mới khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân được nâng lên.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 62 km đường trục huyện; 310 km đường trục xã, liên thôn và 285 km đường thôn, ngõ xóm. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền về phát triển giao thông nông thôn trong việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông bằng các nguồn vốn phù hợp với tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Vì vậy, hệ thống đường giao thông đi lại vận chuyển hàng hóa của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã được thuận tiện, thông thoáng hơn. Qua đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt thôn, xóm, tạo điều kiện cho nhân dân tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cũng như đời sống của bà con. Đặc biệt, trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn đã được nhân dân hưởng ứng và đón nhận các dự án từ các nguồn vốn để xây dựng đường. Đồng thời huyện cũng đã hưởng ứng phát động các chiến dịch làm đường giao thông nông thôn, huy động nguồn nhân lực và đóng góp vật liệu, máy móc để duy tu sửa chữa đường đạt hiệu quả cao và thiết thực.

Theo Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lạc Thủy Vũ Hùng Mẫn, riêng trong năm 2014 toàn huyện đã duy tu sửa chữa các loại đường trục huyện, xã, liên thôn, thôn xóm được 317 km; đào vét rãnh thoát nước dọc các tuyến đường là 225 km; phát quang tầm nhìn hai bên đường với khối lượng 440.000 m2; sửa chữa cầu phao, cầu gỗ qua suối, sông là 10 cái; đào đắp đất đá các loại, vá ổ gà với khối lượng 8.000 m2 với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng; huy động nhân dân tham gia làm giao thông nông thôn là 16.380 ngày công. Để đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến xã, thị trấn và vai trò vận động tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể ở địa phương tích cực tham gia; các tuyến đường được đầu tư cải tạo, nâng cấp thuộc các nguồn vốn có hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ bằng việc hiến đất làm đường. Qua đó chất lượng các công trình được bảo đảm bền vững, giao thông đi lại thuận tiện, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, phòng Kinh tế hạ tầng huyện cũng đã thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các văn bản từ Trung ương đến địa phương, phối hợp cùng với các ban, ngành chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển giao thông gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng có hiệu quả theo quy hoạch; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chú trọng; công tác quản lý các công trình giao thông, hành lang giao thông được duy trì tốt; các công trình giao thông được đầu tư đảm bảo chất lượng hiệu quả...

Cũng theo Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vũ Hùng Mẫn để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện Lạc Thủy sẽ xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu “chiến dịch giao thông nông thôn” cho các xã, thị trấn; phát động chiến dịch tổ chức triển khai thực hiện; quản lý tốt các công trình giao thông trên địa bàn huyện bằng các nguồn vốn; xây dựng kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp giao thông và nguồn vốn khác được UBND huyện giao về đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện. Ngoài ra, để khắc phục những trục đường giao thông trên địa bàn huyện chưa được đầu tư, nâng cấp nhằm khai thác tốt hệ thống đường giao thông nong thôn hiện có đảm bảo cho nhu cầu phục vụ đi lại của nhân dân thuận tiện; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương huyện Lạc Thủy cũng đang đề nghị tỉnh và các cơ quan chức năng đối với trục đường huyện, trục xã có kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác hàng năm, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn về giao thông nông thôn; tiếp tục hỗ trợ đầu tư đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn năm 2015./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction