Ngày 10/4, tại hội trường Applaza, UBND tỉnh tổ chức hội thảo “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế chủ trì hội thảo. Tham dự có đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội thảo

Tính đến hết 31/12/2014, toàn tỉnh có 311 HTX hoạt động trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải, tín dụng và hơn 2000 tổ hợp tác. Các HTX và tổ hợp tác có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng nhưng mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương chưa cao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy, doanh thu của các hợp tác xã năm 2014 ước đạt 100 tỷ đồng; doanh thu bình quân đạt 300 triệu đồng, có trên 20 hợp tác xã hoạt động hiệu quả với lợi nhuận trung bình 30 triệu đồng/HTX.

Tại hội thảo, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề xuất bốn nhóm giải pháp phát triển KTTT tại Việt Nam bao gồm: Xây dựng đề án đưa 1000 kỹ sư nông nghiệp về củng cố, kiện toàn phát triển nông nghiệp trong tình hình mới; xây dựng đề án giúp HTX vay vốn; phát triển mô hình HTX theo chiều dọc (chuỗi HTX) để giảm bớt cạnh tranh và đối đầu trong KTTT; phát triển hợp tác xã tiêu dùng để HTX này đặt hàng HTX sản xuất. Với bốn nhóm giải pháp nêu trên, đồng chí đề nghị tỉnh Hoà Bình tiên phong áp dụng thí điểm giải pháp đầu tiên, đưa các kỹ sư nông nghiệp về các HTX.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đơn vị tham gia với nhiều giải pháp hay, những kiến nghị sát thực tập trung vào các lĩnh vực như giải pháp phát triển nguồn nhân lực HTX; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật HTX; tăng cường phối hợp giữa các cấp chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; giới thiệu mô hình HTX hiệu quả để nhân rộng.

Phát biểu Kết luận hội thảo, đồng chí khẳng định: Sắp xếp, phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và chính quyền các cấp nhằm nâng cao nhận thức chung về phát triển KTTT. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp. Đối với các kiến nghị tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction