Chiều 15/4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trường đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Giai đoạn 2011-2014, huyện Kim Bôi đã huy động 757.155 triệu đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó vốn trực tiếp cho chương trình NTM trên 30.402 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 610.843 triệu đồng, vốn tín dụng 60.645 triệu đồng, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 55.156 triệu đồng và vốn doanh nghiệp 111,25 triệu đồng. Đến giữa tháng 4, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân được hơn 82%. Dự kiến đến tháng 6 sẽ giải ngân hết, không để nguồn vốn tồn đọng. Qua đánh giá hết năm 2014, bình quân các xã đạt 10,5 tiêu chí/xã, số tiêu chí bình quân tăng 6,1 tiêu chí/xã so với năm 2011. Cụ thể có xã Kim Bình đạt 17 tiêu chí, 3 xã đạt 16 tiêu chí, 13 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 10 xã đạt 5-9 tiêu chí. Năm 2015, huyện phấn đấu 3 xã về đích theo kế hoạch, 3 xã đạt 15-18 tiêu chí, 12 xã đạt 10-14 tiêu chí và 9 xã đạt 5-9 tiêu chí. Huyện cũng đặt ra một số chỉ tiêu khác như thu nhập bình quân đầu người khoảng 13,7 triệu đồng, hộ nghèo giảm 3%, tỉ lệ thôn, bản đạt làng văn hóa trên 65%...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận cách làm của huyện, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn TPCP năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2015 chủ động phân bổ cho hợp lý, ưu tiên đầu tư cho các xã điểm, có thể ứng vốn 2016 để hoàn thành tiêu chí. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020. Đề nghị huyện Kim Bôi tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bên cạnh đó, rà soát lại quy hoạch sản xuất, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hoá nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững để tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng trong huyện. Đối với 2 xã Trung Bì và Kim Bình các tiêu chí còn lại đã cơ bản đạt có thể làm hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM đợt 1 vào tháng 6. Đối với xã Nam Thượng xây dựng kế hoạch chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn vào cuối năm./.

(Nguồn: HBĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction