Ngày 8/5, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 06 năm (2009 – 2014) thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các sở, ngành chức năng trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

 

Theo Chương trình 30a, trong 6 năm (2009 – 2014) tổng nguồn lực phân bổ và huy động hỗ trợ các huyện nghèo là trên 20 nghìn tỷ đồng. Bao gồm: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và hỗ trợ của các doanh nghiệp. Cùng với kinh phí lồng ghép từ các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, phát triển KT-XH khác trên địa bàn…ước tỉnh tổng nguồn kinh phí được thực hiện Đề án hàng năm đạt bình quân từ 100 – 150 tỷ đồng/huyện. Đáp ứng được khoảng từ 40 – 45% nhu cầu kinh phí hằng năm theo Đề án được phê duyêt.

 

Sau 06 năm thực hiện Nghị quyết 30a, KT-XH trên địa bàn các huyện nghèo đã có sự thay đổi rõ rệt, kinh tế từng bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm đạt khoảng 30%; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 62 huyện nghèo đã giảm xuống còn 35% theo chuẩn nghèo cũ, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Giai đoạn 2011 – 2014, các huyện nghèo cơ bản đều đạt mức giảm bình quân khoảng 6%/năm, cao hơn mục tiêu 4% của Nghị quyết. Cơ sở hạ tầng cơ sở cơ bản được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo quy hoạch. Hơn 90% số xã, 70% số thôn, bản thuộc các huyện nghèo có đường ô tô đến trung tâm xã và đường trục đi lại được bốn mùa. 100% số trung tâm xã và trên 90% số thôn, bản đã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Các công trình thủy lợi đáp ứng trên 80% nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng hàng năm. Mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, thông tin, truyền thông…được nâng lên. Hệ thống chính quyền cơ sở được củng cố, tăng cường, an ninh, quốc phòng được đảm bảo.

 

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã chỉ ra nhiều khó khăn về nguồn lực, cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh nhưng đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 64 huyện nghèo còn cao gấp 5,5 lần so với tỷ lệ bình quân của cả nước. Kết quả giảm nghèo nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo tăng, hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông đi lại và sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả giảm nghèo trên cả nước. Giai đoạn 2016 – 2020, cán bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện các chương trình và chính sách giảm nghèo để đạt được mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Tập trung ưu tiên đối với xã nghèo nhất, khó khăn nhất: miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã bãi ngang ven biển, hải đảo; gắn với mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo, phấn đấu vì mục tiêu chung đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Rà soát hệ thống chính sách hiện hành, sửa đổi, điều chỉnh, tích hợp khắc phục tình trạng chồng chéo; trọng tâm là chính sách giao khoán, khuyến khích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất, tín dụng cho hộ nghèo, khuyến khích DN đầu tư, tiêu thụ sản phẩm vùng khó khăn… Bố trí tăng vốn trung hạn trong 5 năm, tạo điều kiện cho các huyện chủ động sắp xếp các danh mục theo thứ tự ưu tiên, tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn lực khác cho hiệu quả. Kiểm tra, thanh tra, đốc đôn thực hiện, tuyên truyền những mô hình tốt, kinh nghiệm hay./.

(Nguồn: CTTĐT)

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction