Ngày 21/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PCI tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

Năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự quyết tâm của BCĐ PCI tỉnh, việc nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện thứ bậc chỉ số PCI cấp tỉnh được các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng các cơ quan thông tin đại chúng, người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Về mặt thứ bậc chỉ số PCI, tỉnh xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố cả nước, đây là một bước tiến bộ vượt bậc so với năm 2013 (tăng 18 bậc) và được đánh giá là tỉnh có nhiều sự cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh.

 

Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong hai năm 2015 - 2016, tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực canh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phấn đấu cải thiện chỉ số PCI, qua đó tạo môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn trong con mắt các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Cải thiện môi trường kinh doanh cần phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cần tập trung trí tuệ, sức mạnh và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động cụ thể về cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát huy và duy trì điểm số của các chỉ số đã đạt thứ hạng cao, tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém thông qua kết quả PCI 2014. Nâng cao nhận thức trong chỉ đạo điều hành, sáng tạo vận dụng các cơ chế chính sách trong việc giải quyết công việc nói chung, đặc biệt là tháo gỡ các trở ngại đối với doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cho phép, gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Xây dựng phong cách phục vụ bộ máy chính quyền các cấp đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo thuận lợi tối đa. Tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt. Công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử đơn vị. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, đối thoại, tổ chức họp báo định kỳ, duy trì cơ chế phát ngôn của các cơ quan, đơn vị để các cơ quan truyền thông, báo chí có cơ hội tiếp cận đăng tải lên phương tiện thông tin đại chúng./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction