Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng ở các xã, huyện nghèo được cải thiện rõ rệt.

Dự án nuôi bò sinh sản giống bản địa tại xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho các hộ nghèo

Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo có hiệu quả, phấn đấu giảm 2,16% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2015. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các cấp hội quan tâm. Thông qua tuyên truyền, giúp các hộ nghèo nắm rõ chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước; đồng thời giúp họ tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để từng bước thoát nghèo.

Nhiều chính sách, dự án về giảm nghèo đã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phủ rộng trên địa bàn tỉnh. Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng,… Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, người dân biết lưa chọn loại hình sản xuất cây con chủ lực gắn với yếu tố thi trường; mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

 

Các mô hình giảm nghèo trong toàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư và nhân rộng. Tiêu biểu như: mô hình chăn nuôi lợn thịt cho 40 hộ nghèo tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc); mô hình chăn nuôi gà thả đồi tại xã Yên Bồng (Lạc Thủy) cho 50 hộ nghèo tham gia. Năm 2012, mô hình nuôi gà thả đồi cho 25 hộ nghèo tại xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi, mô hình nuôi ngan thịt cho 48 hộ nghèo tại xã Lỗ Sơn (Tân Lạc). Năm 2013, mô hình gà thả đồi tại huyện Cao Phong và Lạc Sơn hỗ trợ cho 70 hộ nghèo. Năm 2014, mô hình tại huyện Yên Thủy và mô hình tại huyện Mai Châu; mô hình nuôi bò sinh sản giống bản địa tại xã Phú Vinh (Tân Lạc). Các mô hình giảm nghèo đã góp phần tăng thu nhập cho các hộ nghèo tham gia dự án, giúp cho các hộ nghèo tái sản xuất tiếp tục nuôi gà, ngan, lợn, bò. Một số hộ có tiền thu được từ chăn nuôi của dự án đã đầu tư trồng mía tím phát triển kinh tế hộ. Thông qua các mô hình đã có 20% hộ thoát nghèo bền vững, tạo việc làm thêm cho gần 30% lao động nghèo tham gia dự án. Bên cạnh đó, đã giúp 100% hộ nghèo tham gia mô hình được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

 

Song song với việc thực hiện các mô hình giảm nghèo, tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã mở 17 lớp tập huấn cập nhật các thông tin về các chính sách dự án thuộc chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 cho 3.570 người của 210 xã, phường, thị trấn. Kế hoạch trong năm 2015, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho 35 cán bộ các cấp với kinh phí là 77,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc giám sát, đánh giá chương trình cũng được các cấp chính quyền triển khai thường xuyên, sâu sát.

 

Thông qua tác động, hiệu quả thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh và các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm nhanh, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh còn 31.796 hộ nghèo, giảm 3,24% so với năm 2013. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2015, tổng số hộ nghèo còn 27.664 hộ nghèo/ 208.000 hộ dân (chiếm 13,3%)./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction