Ngày 10/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Theo báo cáo bổ sung kết quả KT-XH năm 2014, đã có 35/36 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,04%, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 15,46%, thu nhập bình quân đạt 1.408 USD. Kinh tế phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Nông nghiệp, dịch vụ phát triển ổn định; công nghiệp- xây dựng phát triển khá. Các lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ. Chính trị ổn định, QP-AN và TTATXH được giữ vững.

6 tháng đầu năm 2015, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành nên tình hình KT-XH có nhiều chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá, QP-AN được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,6%, cao hơn 1,3% so với kế hoạch năm 2015, cao hơn 2,04% so với cùng kỳ 2014. Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng; dịch vụ tăng lần lượt là: 4,4%, 11,8%, 7,3%. Sản xuất nông nghiệp cơ bản bảo đảm kế hoạch, năng suất lúa ước đạt 54 tạ/ha, ngô 42,7 tạ/ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 17,7 vạn tấn. Chương trình xây dựng NTM được tập trung thực hiện. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 8,85%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 30,43% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 116,7 triệu USD, tăng 86,55% so với cùng kỳ. Hoạt động tài chính, ngân hàng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.099 tỷ đồng, bằng 58% dự toán Chính phủ và bằng 49% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Giải ngân các nguồn vốn có cố gắng. Các lĩnh văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Công tác QP-AN, TTATXH được củng cố và giữ vững ổn định.

Mặc dù vậy, vẫn còn những hạn chế như: Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp khó khăn, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư chậm. Công tác GPMB, BTHT&TĐC một số địa phương còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Công tác CCHC một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. TNGT, TNXH diễn biến phức tạp...

UBND tỉnh đã tập trung thảo luận tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 và dự thảo các tờ trình: Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết về phân cấp ngân sách phát triển xã; về điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Quy định về mẫu huy hiệu, tên huy hiệu tặng cho cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH, QP-AN và quy định về tặng Huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng tỉnh Hòa Bình”. Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách Hội Người mù. Về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cộng tác viên công tác xã hội. Về một số chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015-2020…

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đánh giá tình hình phát triển KT-XH, thảo luận các báo cáo, dự thảo tờ trình, các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: KT-XH 6 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực là kết quả của công tác chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành từ tỉnh xuống cơ sở và của cả hệ thống chính trị. Đề cập tới những việc còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2015, cơ bản thống nhất với những giải pháp nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 rất nặng nề. Các cấp, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Quyết định số 72/QĐ-UBND, ngày 15/1/2015 của UBND tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH và dự toán NSNN năm 2015 của tỉnh. Các sở, ngành chức năng nâng cao hiệu quả phối hợp, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH năm 2015. Trong đó, tập trung đẩy mạnh CCHC, nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ, vai trò của người đứng đầu, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Tháo gỡ khó khăn trong GPMB, hỗ trợ TĐC đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác PCTT&TKCN. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, GD-ĐT, thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an ninh xã hội. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai các giải pháp củng cố và giữ vững QP-AN và TTATXH. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu ở thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2015.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kết hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước 2016 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đối với các dự thảo tờ trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng khẩn trương rà soát hoàn thiện các dự thảo tờ trình Nghị quyết trên cơ sở bảo đảm tính khoa học, kể cả căn cứ pháp lý, nội dung, hình thức, nguồn lực thực hiện bảo đảm tính khả thi để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction