Ngày 17/6, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã làm việc với BCĐ 800 huyện Kỳ Sơn thẩm định xã Hợp Thịnh về đích NTM đợt 1 năm 2015

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh và huyện đi kiểm tra mặt bằng chợ nông thôn đã được quy hoạch của xã Hợp Thịnh, Kỳ Sơn

Đến nay, xã Hợp Thịnh cơ bản đạt 19 tiêu chí, còn 1 số tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá, chợ đang tiếp tục thực hiện. Cụ thể, về tiêu chí chợ đã có quy hoạch đang thực hiện san lấp mặt bằng với diện tích 5.000 m2 phân lô cho các hộ tiểu thương tự xây dựng theo hình thức xã hội hoá. Về tiêu chí cơ sở vật chất, xã còn 2 xóm chưa có nhà văn hoá, nhưng nhân dân đã chủ động đóng góp tiền chờ chợ mới đưa vào sử dụng bàn giao mặt bằng chợ cũ diện tích 2.400 m2 sẽ xây dựng nhà văn hoá xóm và sân vận động xã với diện tích hơn 8.000 m2 đang thi công san lấp mặt bằng dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Theo BCĐ 800 huyện Kỳ Sơn, năm 2015 huyện phấn đấu có 2 xã về đích NTM gồm Hợp Thịnh và Mông Hoá nhưng đến nay mới có xã Hợp Thịnh đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã NTM đợt 1, xã Mông Hoá đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu sẽ làm hồ sơ đề nghị công nhận vào đợt sau.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu xã Hợp Thịnh tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng hạ tầng và rà soát lại các số liệu cho khớp, bổ sung số liệu các tiêu chí theo qui định. Ngoài ra, cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường nông thôn, chỉnh trang tường rào, nhà ở, phát động phong trào thi đua nhà sạch vườn đẹp ngõ xóm văn minh. Đề nghị Hội đồng thẩm định huyện hoàn tất các hồ sơ, hoàn thiện văn bản trình thẩm định xã NTM gửi về cơ quan thường trực trước ngày 20/6 để tổng hợp trình UBND tỉnh công nhận xã Hợp Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2015 vào đợt 1...

* Vừa qua, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã có buổi làm việc với BCĐ 800 huyện Cao Phong thẩm định xã Thu Phong về đích NTM đợt 1 năm 2015.

Đến nay, xã Thu Phong cơ bản đạt 19 tiêu chí, còn một số tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá và nhà ở dân cư chợ đang tiếp tục thực hiện. Cụ thể về tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, 14/14 xóm đã có nhà văn hoá, hiện đang thi công công trình nhà văn hoá trung tâm xã dự kiến tháng 8 hoàn thành. Về tiêu chí nhà ở dân cư, hiện đã có 745/851 hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng chiếm 88%. Tuy nhiên, qua rà soát xã còn 16 nhà tạm, dột nát, xã đang huy động lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn thực hiện xoá hết nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2015.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu UBND huyện chỉ đạo đôn đốc xã Thu Phong hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, UBND xã tích cực triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí NTM trong năm 2015 theo kế hoạch và báo cáo kết quả cho UBND huyện hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng thẩm định tỉnh trước 20/6 để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xét công nhận xã Thu Phong đạt chuẩn NTM đợt 1. Đề nghị huyện giải ngân hoàn thành 100% vốn TPCP năm 2014 và giải ngân 30% vốn TPCP năm 2015 để có thể ứng vốn TPCP 2016 cho xây dựng cơ sở hạ tầng./.

Nguồn: HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction