Ngày 22/6, Đoàn kiểm tra của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành chức năng.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Cuộc kiểm tra nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác PCTN, trọng tâm là giám sát, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm để nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Đồng thời, chú trọng phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, phương hướng biện pháp khắc phục. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát có thêm cơ sở đánh giá tình hình, kết quả PCTN của cả nhiệm kỳ, đánh giá phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN, đánh giá hoạt động của ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác PCTN. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, hạn chế đến mức thấp nhất làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại buổi làm việc, đại diện của Đoàn kiểm tra Trung ương thông báo và công bố các văn bản: Kế hoạch số 107-KH/BCĐTW, ngày 31/3/2015 về kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2015 tại một số bộ, ngành, địa phương của BCĐ Trung ương về PCTN; Quyết định số 108-QĐ/BCĐTW ngày 14/4/2015 của Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2015 tại một số bộ, ngành, địa phương; Thông báo danh sách Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 654-QĐ/BNCTW, ngày 15/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương; Thông báo việc phân nhóm, thành viên nhóm trực tiếp làm việc tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo Quyết định của Đoàn công tác; Thông báo Kế hoạch cụ thể và lịch làm việc của Đoàn với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Đoàn kiểm tra Trung ương phân thành các nhóm kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Toàn án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thành ủy Hòa Bình và huyện Lương Sơn, thời gian từ 22/6 – 02/7/2015.

Tại tỉnh Hòa Bình BCH Đảng bộ tỉnh đã phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ban hành các văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác PCTN. Từ 01/01/2013 đến 31/3/2015, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo 29 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ PCTN tại các địa phương, cơ quan, đơn vị (3 cuộc của BTV, 26 cuộc của Ban Nội chính Tỉnh ủy). Công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ 01/01/2013 đến 31/3/2015, ngành Thanh tra tỉnh đã ban hành 367 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 42,2 tỷ đồng, thu hồi trên 19,8 tỷ (đạt 89,8%)…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, đồng thời đề xuất một số nội dung về xây dựng cơ chế phối hợp giữa thanh tra và ban nội chính…

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Văn Dụ, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN yêu cầu thành viên các đoàn công tác bám sát tinh thần, cách làm theo Kế hoạch Trung ương đã xây dựng; hướng dẫn tỉnh hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu. Cơ quan tham mưu địa phương cần nhìn nhận khách quan, thực chất tình hình, mức độ tham nhũng trên địa bàn giúp BCĐ có báo cáo tổng quát nhất. Đánh giá chuyển biến của tỉnh sau khi có quyết định lập lại BCĐ Trung ương thực hiện mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction