Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự cố gắng của nhân dân, huyện Cao Phong đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH. Đó là tiền đề để huyện xác định mục tiêu, phương hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Ngọc Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy về vấn đề này.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong kiểm tra mô hình trồng cam trên địa bàn thị trấn Cao Phong.

PV: Xin đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá những thành tựu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015?

Đồng chí Võ Ngọc Kiên: 5 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu, đề ra những chủ trương, biện pháp sát với thực tế để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,14%/năm, vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng, đạt 112,5% so với Nghị quyết. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 14%. Lĩnh vực nông nghiệp tạo được bước đột phá theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị thu nhập cao trên 1 đơn vị diện tích. Huyện đã xác định được những loại cây, con chủ lực, đó là cây có múi, mía, chăn nuôi đại gia súc hướng thịt và nuôi cá lồng vùng hồ sông Đà. Nổi bật là cuối năm 2014, sản phẩm cam Cao Phong đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch không ngừng được mở rộng, đầu tư phát triển, doanh thu từ du lịch tăng nhanh. Sản xuất CN-TTCN, xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng. Cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng với số vốn hàng năm 80 tỷ đồng. Đến nay, 99,5% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 87% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; cứng hóa thêm 89,2 km đường GTNT và thi công, đưa vào sử dụng một số dự án lớn như tuyến đường Tây Phong - Yên Thượng, Nam Phong - Dũng Phong... Chương trình xây dựng NTM được quan tâm, đầu tư đúng mức và đã có Dũng Phong là xã đầu tiên trong tỉnh cán đích NTM. Đến cuối năm 2015 sẽ có 2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Chất lượng giáo dục được nâng lên, giáo dục đại trà đứng tốp đầu của tỉnh, số trường chuẩn quốc gia tăng 2 trường so với chỉ tiêu Nghị quyết. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện tốt hơn, hiện có 6 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Các đối tượng hưởng chế độ, chính sách; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Đời sống nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 3%/năm, hiện còn 14%. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển sôi nổi với 76% hộ đạt gia đình văn hóa. CCHC được coi trọng, UBND huyện và các phòng, ban áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Huyện chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH đi vào chiều sâu. Tình hình ANCT, TTATXH đảm bảo.

PV: Xin đồng chí cho biết, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020?

Đồng chí Võ Ngọc Kiên: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đặt mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH, đưa Cao Phong trở thành huyện phát riển khá của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, TNXH. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Các chỉ tiêu chính: thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 17%/năm; ổn định diện tích cây có múi 1.500 ha, sản lượng đạt 22.000 tấn, diện tích mía trên 2.500 ha. Giữ vững và nâng cao uy tín chất lượng về chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, tạo việc làm mới cho 1.300 lao động/năm; 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM; tỷ lệ đô thị hóa đạt 20%; tổ chức cơ sở Đảng đạt TS-VM 50%...

Để đạt được mục tiêu trên, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chính sau: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực ứng dụng KH-KT, nâng cao giá trị gia tăng với 2 loại cây chủ lực (cây có múi, mía); huy động các nguồn lực liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt, nuôi thủy sản vùng hồ sông Đà. Tạo thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN, ưu tiên các lĩnh vực khai thác, chế biến nguyên liệu tại chỗ, chế biến nông, lâm sản. Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư, khai thác tiềm năng về du lịch. Xây dựng chợ đầu mối để quản lý và tiêu thụ tốt sản phẩm nông nghiệp. Huy động các nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, điện, trạm y tế, trường học... Hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Mở rộng quy hoạch thị trấn. Tăng cường QLNN về đất đai, môi trường... Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và chủ trương xã hội hóa giáo dục. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dài hạn. Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế từ huyện xuống cơ sở. Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong các tầng lớp nhân dân. Phát triển hài hoà văn hoá, lễ hội, du lịch, giữ gìn bản sắc dân tộc. Tiếp tục quán triệt, giáo dục các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nghị quyết T.ư về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nêu cao vai trò của MTTQ, các tổ chức CT-XH trong tham gia giám sát, phản biện xã hội.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Nguồn: HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction