Giai đoạn 2011 - 2015 là giai đoạn đất nước ta thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cả nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế. Cùng với các địa phương khác trong cả nước tỉnh Hòa Bình đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước để góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. 5 năm qua các phong trào thi đua đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên lĩnh vực kinh tế xã hội tổng hợp: Phong trào thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đẩy mạnh cùng với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều phong trào thi đua phát triển rộng khắp như: Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp; thi đua phát triển kinh tế trang trại, gắn với hộ gia đình; thi đua tăng tỷ trọng giống mới; thi đua quản lý bảo vệ rừng; dồn điền đổi thửa...Phong trào thi đua trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ và toàn diện xuất hiện nhiều phong trào thi đua như:  Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới; Lao động giỏi an toàn; lao động với năng suất chất lượng hiệu quả; lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất. Các phong trào thi đua đã được đông đảo đội ngũ công nhân lao động hưởng ứng sôi nổi. Phong trào thi đua trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng có các phong trào thi đua: Phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước; quản lý chặt, đúng nguyên tắc trong chi ngân sách địa phương; đã được các ngành tài chính, kho bạc, ngân hàng, thuế quan tâm chỉ đạo.

Trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, ngành giáo dục đào tạo có các phong thi đua được gắn với thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động hai không; phong trào mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm; phong trao thi đua hai tốt, giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Trên lĩnh vực y tế thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ "lương y phải như từ mẫu". Lực lượng vũ trang duy trì và phát triển các phong trào xây dựng quốc phòng và an ninh vững mạnh; thi đua quyết thắng; toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Hội Nông dân các cấp với phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; Hội Cựu chiến binh các cấp với phong trào Cựu chiến binh gương mẫu; Hội liên hiệp phụ nữ với phong trào Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc… Có thể nói từ hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh đang ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,2%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%, thu ngân sách hàng năm tăng 13,9%, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng. Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao, trung bình mỗi năm xuất khẩu 30,5%. Diện tích gieo trồng cây lương thực trung bình đạt 77,6 nghìn ha/năm, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36,2 vạn tấn/năm. Hàng năm trồng mới được 8600ha rừng, nâng độ che phủ rừng từ 46% năm 2011 lên 49,41% năm 2014.

Phong trào thi đua gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua được triển khai như: Xây dựng đường giao thông nông thôn; toàn dân tham gia làm giao thông nội đồng; hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng; bảo vệ môi trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính đến năm 2015 tỉnh Hoà Bình đã có 21 xã đạt 19/19 tiêu chí, 14 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, 62 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 93 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí.

 Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua toàn tỉnh đã có 34 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 48 tập thể, 220 cá nhân được nhận huân, huy chương các hạng;  102 tập thể, 309 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 414 đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 1226 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 346 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 2219  tập thể, 2528 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction