Ngày 07/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCTTHC trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC theo kế hoạch kiểm soát TTHC hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến CCTTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư Pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, trình UBND tỉnh quyết định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị.
Chậm công bố, công khai TTHC bị xử lý nghiêm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trường các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tập trung chỉ đạo thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền. Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành do UBND cấp tỉnh, Hội đồng tư vấn CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ đề nghị; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, cá nhân. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với tổ chức, công dân về TTHC

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốccác Sở, Thủ trường các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo cấp phó và người đứng đầu đơn vị trực thuộc định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với tổ chức, công dân về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.Trường hợp xét thấy cần thiết, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp đối thoại với tổ chức, công dân về TTHC, giải quyết TTHC.

Kết quả giải quyết TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư Pháp chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong CCTTHC, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng; chủ trì, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thiết lập hệ thống thông tin kết nối với các hệ thống giải quyết TTHC tại các địa phương trên toàn quốc. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thống tấn báo chí và các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCTHHC trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá việc thực hiện CCTTHC tại các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Kiểm tra đôn đốc, tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý đối với cơ quan, đơn vị chậm công bố, công khai niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ ban hành, thực hiện gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư Pháp và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư Pháp, Giám đốc Sở Nội Vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction