Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Lương Sơn) khẳng định: Là xã cách xa trung tâm huyện, công tác xây dựng NTM của xã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, xã đã huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Cán bộ Đảng uỷ, UBND xã Tân Thành (Lương Sơn) trao đổi về tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Để hiện thực hoá chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, từ năm 2010- 2014, xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tân Thành chung sức xây dựng NTM”. Phong trào đã được Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể của xã, xóm tích cực triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xã đã tranh thủ huy động các nguồn vốn của các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn. Trong năm 2014, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã đầu tư xây dựng đường giao thông xóm Bặc Rặc với số tiền trên 22 tỷ đồng. Vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh xây dựng trường tiểu học Lương Mỹ với số tiền 8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn giảm nghèo bền vững, xã đã được đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Suối Sỏi, mương Bai Chiên- xóm Chợ Nội, mương Áng- xóm Phượng Sồ. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2014 cũng đầu tư 40 triệu đồng duy tu, bảo dưỡng mương xóm Đồng An và Đồng Thành; vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đầu tư 400 triệu đồng xây dựng kênh mương xóm Phương Viên. Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đầu tư 200 triệu đồng thực hiện mô hình trồng bưởi đỏ. Bên cạnh các chương trình đầu tư của Nhà nước, xã đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực từ nhân dân. Riêng trong năm 2014, để làm đường xóm Bặc Rặc, người dân đã hiến đất với trị giá khoảng 600 triệu đồng. Nhân dân xóm Phương Viên đóng góp ngày công với tổng trị giá gần 72 triệu đồng xây dựng kênh mương phục vụ sản xuất của xóm. Nhân dân 2 xóm Chợ Nội, Đồng An đóng góp công sức, tiền của làm đường bê tông với số tiền trị giá 50 triệu đồng. Nhân dân xóm Phương Viên đóng góp công sức, tiền của để rải vật liệu cứng được 300 m đường giao thông nội đồng với tổng giá trị 58 triệu đồng…

Theo thống kê của xã, hưởng ứng phong trào thi đua “Tân Thành chung sức xây dựng NTM”, trong giai đoạn 2010- 2014, các xóm Phượng Sồ, Tiên Hội, Bặc Rặc đã vận động được 94 hộ dân hiến 15.000 m2 đất các loại để làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo đi lại thuận tiện, thông suốt. Từ năm 2010- 2014, nhân dân tham gia hơn 10.520 ngày công lao động, đóng góp hơn 3.000 m2 đất thổ cư, trên 1.850 m3 vật liệu các loại, duy tu, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường thôn, xóm, đường nội đồng. Cũng trong giai đoạn này, bằng các nguồn vốn của của Nhà nước, nguồn tài trợ và đóng góp của nhân dân các xóm đã xây dựng được 2,1 km đường bê tông nông thôn với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Nhờ sự huy động nguồn lực của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn, tính đến hết năm 2014, xã Tân Thành đã đạt 9/19 tiêu chí NTM là tiêu chí số 1 quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí 4 về điện; tiêu chí 8 bưu điện; tiêu chí 10 thu nhập; tiêu chí 11 hộ nghèo; tiêu chí 12 tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 14 giáo dục và tiêu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Năm 2015, xã phấn đấu thực hiện 2 tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 19 an ninh trật tự. Theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn, hiện nay, khó khăn lớn nhất của xã nguồn lực có hạn, địa hình của xã phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng đầu tư không đồng bộ, còn thiếu, một số công trình đã được đầu tư đã xuống cấp không phát huy được hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra và hoàn thành lộ trình xây dựng NTM theo đúng tiến độ, trong thời gian tới, cán bộ, nhân dân trên địa bàn rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, xã tập trung thực hiện các giải pháp như: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để cả hệ thống chính trị cùng tham gia, mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể và chủ động thực hiện xây dựng NTM. Đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” gắn với xây dựng NTM”. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho ban quản lý xây dựng NTM ở xã; tổ chức học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại các xã trên địa bàn. Tập trung tổ chức rà soát, đánh giá chính xác thực trạng các tiêu chí NTM để có cơ sở đầu tư xây dựng. Đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực từ nhân dân, các doanh nghiệp và tranh thủ các chương trình mục tiêu quốc gia khác đang triển khai trên địa bàn để lồng ghép thực hiện các mục tiêu trong xây dựng NTM…

Nguồn: HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction