Trong 6 tháng đầu năm 2015, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo nên chuyển biến cho nhiều vùng quê khó khăn, nhiều khởi sắc trong các mặt đời sống, kinh tế - xã hội của huyện Kim Bôi. Có được những thành quả đó nhờ vào sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp, nhân dân, toàn huyện đã thu được những kết quả tích cực trong công cuộc xây dựng tại mỗi địa phương.

Huyện Kim Bôi chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện đường từng bước thúc đẩy phát triển KT-XH

 

Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2015, huyện Kim Bôi đã vận dụng lồng ghép, dựa vào tình hình thực tiễn tại địa phương để cải thiện, nâng cấp diện mạo NTM thông qua xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện đường, trường trạm, tổ chức phát triển sản xuất tại địa phương nhằm ổn định kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững… Bên cạnh đó huy động sức mạnh của toàn dân chung tay đóng góp cho nông nghiệp nông thôn, đưa phong trào xây dựng NTM trở thành mục tiêu chung của toàn dân nhằm phát huy tinh thần tập thể. Nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng như trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các xã điểm đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người dân.

 

Tính đến nay, Ban Chỉ đạo 800 huyện đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các đơn vị thành viên và các xã, hơn 12 báo cáo về kết quả, tiến độ thực hiện Chương trình. Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức phát động phong trào “Phụ nữ huyện Kim Bôi chung tay xây dựng NTM” tại xã Hạ Bì với hơn 300 hội viên tham gia. Tổ chức được 6 cuộc họp Ban Chỉ đạo 800 huyện với các thành viên tham gia là lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối, các sở, ngành… Tổ chức mở lớp tập huấn hướng dẫn thu nhập bình quân đầu người/năm của xã cho hơn 100 học viên tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo huyện, chuyên viên các phòng NN&PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục Thống kê huyện, cán bộ phụ trách NTM các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phối hợp với văn phòng Điều phối tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn về Chương trình NTM cho 42 học viên. Tiếp nhận và cấp phát 236 cuốn sổ tay hướng dẫn kiên cố hóa kênh mương nội đồng cho các xã. Tổ chức 14 cuộc làm việc trực tiếp với từng xã đạt chuẩn NTM phấn đấu về đích năm 2015 để triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh và đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí chưa hoàn thành.

 

Để hoàn thành mục tiêu năm 2015 trong tất cả các lĩnh vực, huyện đã đề ra các mục tiêu trọng tâm là nâng cao công tác tư tưởng chính trị, tập trung thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ và các mô hình kinh tế tới các hộ dân, triển khai các đề án hỗ trợ các loại cây, con hàng hóa thế mạnh tại địa phương, hoàn thành mục tiêu đưa xã Trung Bì và Kim Bình về đích nông thôn mới đợt 1 năm 2015.

 

6 tháng cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo 800 huyện tiếp tục tập trung, dồn sức cho các xã còn lại hoàn thành tiêu chí NTM. Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã, thôn, trực tiếp gắn với đời sống hàng ngày của nhân dân. Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn; phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn. Thực hiện các nội dung về tuyên truyền, mở lớp đào tạo, tập huấn về xây dựng NTM được giao tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015. 

 

Có thể thấy, chương trình mục tiêu xây dựng NTM tại huyện Kim Bôi đã triển khai hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2015, tuy còn nhiều vướng mắc, khó khăn, hạn chế song đã góp phần tích cực vào việc thay đổi diện mạo của vùng đất còn nhiều khó khăn. Với những giải pháp thiết thực, bám sát với đời sống nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn trên mảnh đất Kim Bôi giàu truyền thống./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction