Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 09/9/2015 về triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW và Kế hoạch số 154/KH/TU ngày 03/8/2015 của Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác PCCC trong giai đoạn hiện nay; xác định nhiệm vụ PCCC và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) là nhiệm vụ thường xuyên trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC&CHCN của cán bộ, công nhân viên chức và người dân; gắn việc thực hiện các quy định về PCCC vào nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu rõ các huyện, thành phố đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân PCCC gắn với xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ) tập trung chỉ đạo việc xây dựng, kiện toàn lực lượng dân phòng, phấn đấu đến năm 2020 có 100% các xã, phường, thị trấn có đội dân phòng; tại các ban quản lý khu công nghiệp, những cơ sở kinh tế trọng điểm có các đội phòng cháy, chữa cháy làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định; tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC&CHCN cho lực lượng dân phòng; khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC&CHCN.

Đối với Công an tỉnh chủ trì đẩy mạnh việc hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ PCCC&CHCN; nắm và dự báo tình hình, kịp thời có các biện pháp phòng ngừa hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ; tiến hành xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC tại các khu dân cư, cơ sở trọng điểm về chính trị, an ninh - quốc phòng, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ... Mặt khác, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ, huy động nhiều lực lượng tham gia; củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các Sở, Ngành: Bộ Chỉ huy quân sự, Tư Pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tài Nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài Chính, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố, theo chức năng của mình, phối hợp các cấp, ngành liên quan triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các nội dung, biện pháp PCCC và cứu nạn, cứu hộ với quan điểm lấy phòng ngừa là chính, không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; chủ động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

Đồng thời Tổ chức thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực, cơ sở trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội…; tập trung khắc phục những nguyên nhân tiềm ẩn phát sinh cháy nổ.Quản lý tốt các cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện như: khí dầu mỏ hóa lỏng (gas), xăng dầu, hóa chất…; hoạt động của các cơ sở trọng điểm phức tạp như: chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất may mặc, chế biến gỗ…

Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Đồng thời xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đào tạo tập huấn cho các lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./.

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction