Hôm nay, 14.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ khai mạc. Đại hội làm việc trong 3 ngày (từ 14 - 16.9), với 343 đại biểu tham dự. Đây là Đảng bộ tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội điểm theo chỉ đạo của Trung ương. Trao đổi với ĐBND trước thềm Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình BÙI VĂN TỈNH đã chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình

 Cán bộ là cái gốc của công tác Đảng

- Xin ông cho biết đôi nét về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao, vừa tập trung xây dựng văn kiện, vừa đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển KT - XH, giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo, xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; các ban, bộ, ngành, các học viện, Viện nghiên cứu Trung ương.

Có thể nói, công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự của Tỉnh ủy Hòa Bình trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy trình. Nội dung văn kiện đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, có vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tổng kết đánh giá từ nhiệm kỳ trước. Trên cơ sở các chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các chủ trương của QH đều được tổng hợp đánh giá chung vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ 5 năm vừa qua. Sau đó mới đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp.

Điểm mới tại Đại hội lần này, ngoài các báo cáo theo quy định chúng tôi có bổ sung thêm 2 báo cáo chuyên đề để làm rõ hơn Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội, đó là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XI và Báo cáo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều đáng mừng là tăng trưởng của Hòa Bình đạt được trong 5 năm qua tương đối khá. Nếu như đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người chỉ chiếm 77% so với bình quân chung cả nước, thì đến hết nhiệm kỳ đã lên tới 82%. Như vậy, với chủ trương cả nước cùng tiến nhưng để miền núi tiến kịp miền xuôi trong điều kiện khó khăn như nhau, thì đó là sự cố gắng đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Có được kết quả này do Đảng bộ đã phát huy tính đoàn kết, thống nhất cao; thực hiện có hiệu quả chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XV là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo chiều đổi mới. Cụ thể, đổi mới ngay trong khâu tổ chức thực hiện. Để làm tốt khâu này chúng tôi luôn sâu sát cơ sở, thay đổi lề lối làm việc, sửa đổi lại quy chế, phân công phân nhiệm các trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của cơ quan, tổ chức, đảng viên, quyền lực người đứng đầu.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất tại Đại hội là công tác nhân sự, ông có thể chia sẻ về điều này?

- Chúng tôi xác định công tác cán bộ là cái gốc của công tác Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”; “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Và vì thế, để chuẩn bị Đại hội, chúng tôi đã kiện toàn công tác cán bộ chủ chốt trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo đúng quy định của Trung ương nên công tác nhân sự không có gì vướng.

Đảng bộ Hòa Bình được Bộ Chính trị thống nhất giao số lượng là 54 ủy viên Ban Chấp hành, 15 ủy viên Ban Thường vụ. Cơ cấu nữ trẻ theo đề án nhân sự cao hơn nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu như quy định 30% thì chưa đạt được. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng và bồi dưỡng cơ cấu nữ trẻ có chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu quy định.

Thành phố Hòa Bình nhìn từ trên cao

- Theo chúng tôi được biết, nhân sự tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều cán bộ tái cử chỉ còn thời gian 1/2 nhiệm kỳ. Điều này liệu có ảnh hưởng tới công tác cán bộ không, thưa ông?

- Nhân sự chúng tôi căn cứ theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, không ảnh hưởng gì tới chất lượng của Ban Chấp hành. Tất nhiên, nhân sự cả nhiệm kỳ sẽ có biến động, các cán bộ trong diện tái cử được Đại hội tín nhiệm sau 1/2 nhiệm kỳ sẽ đến tuổi nghỉ hưu và khi đó chúng tôi sẽ bầu bổ sung Ban Chấp hành, kiện toàn và bầu bổ sung nhân sự trên cơ sở cơ cấu nhân sự đã được quy hoạch và quỹ thời gian bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên cơ cấu nữ trẻ có tiềm năng.

Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm các khâu đột phá

- Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, Hòa Bình đang đứng trước thời cơ mới nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Với vai trò người đứng đầu, ông đã có những định hướng và chỉ đạo như thế nào để đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới?

- Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chúng tôi tiếp tục duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, đoàn kết các dân tộc, huy động các nguồn lực để phục vụ cho phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực đó. Mục tiêu hướng đến là miền núi tiến kịp miền xuôi, sớm đưa kinh tế Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Thực hiện khâu đột phá trong tư duy phát triển nền nông nghiệp, chúng tôi xác định cây lương thực (cây lúa) không phải thế mạnh của vùng và chuyển sang cây trồng khác có giá trị hiệu quả kinh tế cao hơn, nhất là giá trị gia tăng trong hàng hóa, có nghĩa là tiến tới chúng tôi chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, khai thác hiệu quả những tiềm năng và thế mạnh vốn có của tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, xây dựng nông thôn mới, gắn với quản lý tốt tài nguyên rừng, cải thiện chất lượng môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Kỳ vọng của ông 5 năm tới Hòa Bình sẽ như thế nào trong bản đồ thu hút đầu tư của cả nước?

- Hòa Bình là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, giao thông lại không thuận tiện, không đường sắt, không đường hàng không, không có cảng biển, đường thủy kém, đường bộ còn khó khăn. Đây là những trở ngại đối với thu hút đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định phát huy nội lực là yếu tố hàng đầu. Có phát huy tốt nội lực mới thu hút được đầu tư, vì nông dân, nông nghiệp, nông thôn phải có nhà đầu tư vào mới phát triển tốt được. Bên cạnh đó, chúng tôi xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và các khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và hy vọng khoảng 2 tỷ dollar cho FDI, 40 nghìn tỷ đồìng cho vốn đầu tư trong nước, số hợp tác xã và doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ.

Tin rằng, với sự chung sức, đồng tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Hòa Bình sẽ có nhiều phát triển vượt bậc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

 Phấn đấu đến hết năm 2015, Hòa Bình có 31 xã sẽ về đích NTM, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó gần 80 xã đạt tiêu chí khó là tiêu chí thu nhập. Cơ sở để đưa mục tiêu này là 40% đến 2020 so với mục tiêu của cả nước là 50%, là mục tiêu hết sức cách mạng, bản chất muốn làm NTM phải đổi mới phát triển nông nghiệp, chúng tôi tập trung trồng cây có múi, xây dựng các chỉ dẫn địa lý, thương hiệu như bưởi ruột đỏ, cam Cao Phong... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 3 nghị quyết về nông nghiệp, tuy nhiên chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp chúng tôi sẽ hình thành các chương trình, đề án riêng để thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI...

Chúng tôi xác định lấy Hà Nội làm điểm tựa để hướng đến phát triển, quyết tâm đưa Hòa Bình trở thành bếp ăn của Thủ đô Hà Nội nhằm tạo thêm bản sắc của Hòa Bình ngay giữa lòng Thủ đô. Điều chúng tôi luôn hướng tới, làm sao để những người khá giả của Thủ đô lựa chọn Hòa Bình là căn nhà thứ 2 để sinh sống. Muốn vậy, tới đây chúng tôi sẽ thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển các loại hình dịch vụ mang đặc trưng bản sắc riêng của Hòa Bình để thu hút du khách nhiều hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh.

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction