Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, công tâm, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 16/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình, kế hoạch đề ra, thành công tốt đẹp và bế mạc.

54 đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội

Trong ngày làm việc thứ 3, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại tổ và trình bày tham luận tại Hội trường về các Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng hợp trong 3 ngày, với 13 tổ thảo luận, trong không khí thảo luận sôi nổi, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu đối với những vấn đề quan trọng của Đảng và của đất nước đã được nêu trong các dự thảo của Trung ương. Có 82 đại biểu với 88 lượt ý kiến phát biểu với các nội dung góp ý. Nhìn chung các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, chặt chẽ; văn phong rõ ràng. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, sát thực tế, nêu bật được những thành tựu đạt được và phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân, kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta và xu hướng phát triển của thế giới, thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong việc sớm đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 54 đồng chí đã ra mắt đại hội. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội; đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVI hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết; vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tập trung lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,  xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững và giàu đẹp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Các đại biểu đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí (18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (Danh sách Đại biểu dự ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng) Xem tại đây

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.  Đại hội đề ra các chỉ tiêu, cụ thể: Về kinh tế: giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5% - 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm. Đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Công nghiệp - xây dựng 57,8%, dịch vụ 26,4%, nông nghiệp 15,8%; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40% trở lên. Về xã hội: đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55% đến 60%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20% đến 22%; có 8,5 bác sỹ và 25 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0%/năm. Về môi trường: đến năm 2020, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 95% chất thải nguy hại, 90%-100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng trên 50%.Xây dựng Đảng: hằng năm tỷ lệ số tổ chức cở sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%. Đồng thời nhất trí với 4 nhóm giải pháp đưa ra trong Nghị quyết.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đại hội đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thành công tốt đẹp, thể hiện trước hết ở việc tập trung trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, thông qua các văn kiện trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí, thống nhất cao. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có được những thành công đó, trước hết là có sự đóng góp tích cực từ Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, đặc biệt là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sâu sát, có hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần có kế hoạch quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ, địa phương, đơn vị mình. Toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm, dốc sức, dốc lòng quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội từng bước trở thành hiện thực, phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước./.

Nguồn: CTTĐT

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction