Trong 9 tháng đầu năm 2015, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân các dân tộc và các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và đạt kết quả tốt, góp phần đắc lực trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có thêm 30 xã đạt 19 tiêu chí; lũy kế đến nay có 31 xã đạt 19 tiêu chí, có 19 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, 88 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 53 xã đạt 5 – 9 tiêu chí. Ngay từ đầu năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn, tập trung vốn cho các sự án, các công trình hoàn thành và xử lý nợ xây dựng cơ bản, các dự án trọng điểm, cấp bách; đến đầu tháng 9 đã giải ngân được 707,14 tỷ đồng (đạt 52,1%). Trên địa bàn tỉnh có 18 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 02 dự án FDI vốn đăng ký là 1 triệu USD, 16 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 826 tỷ đồng. Công tác tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường đều đạt kế hoạch. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo được chăm lo phát triển, chất lượng các bậc tiểu học, cấp học có chuyển biến tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên; công tác dân số, gia đình và trẻ em tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của cả nước, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tăng trưởng tín dụng còn ở mức thấp; sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; giải quyết việc làm còn ít; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp vẫn còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công thực hiện các chương trình, dự án; diễn biến thất thường của thời tiêt, đặc biệt là đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở hồi đầu tháng 9 đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, hoa màu… trên địa bàn tỉnh, ước tính tổng thiệt hại khoảng 133 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp được đưa ra trong Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra; những mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả thấp trong 9 tháng đầu năm, cần có kế hoạch cụ thể, quyết liệt hơn nữa trong điều hành, tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, thực hiện rà soát tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (trong tháng 10/2015); tiếp tục hướng dẫn thực hiện đúng Luật Đầu tư công; rà soát hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 – 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cụ thể về xây dựng nông thôn mới.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện công tác quản lý thu ngân sách, có giải pháp quyết liệt đối với các khoản thu từ đất, khu trung tâm thương mại (chậm nhất đến tháng 12/2015 phải hoàn thành).

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường phối hợp thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng cho các dự án, trong đó tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách.

Sở Giao thông vận tải: Đề xuất cụ thể về các dự án xây dựng, sửa chữa đường giao thông nội thị phục vụ Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di sản văn hóa Mo Mường, Chiêng Mường Hòa Bình; tham mưu, đề xuất thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch: Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng Quy chế phối hợp với các sở, ngành về các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction