Ngày 19/10, UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM

Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở triển khai với nhiều hình thức như thông qua các hội nghị của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; qua hoạt động văn nghệ; xây dựng chuyên mục NTM trên Đài truyền thanh - truyền hình của huyện với hàng nghìn tin, bài; các hội nghị tuyên truyền; xây dựng pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựngNTM. Huyện đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM”; cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM; phong trào “ Nhà sạch- vườn đẹp – môi trường trong lành – ngõ xóm văn minh”. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ các xã, nhân dân bằng tiền, hiện vật, ngày công cùng chung tay xây dựng NTM.

Trong 5 năm thực hiện xây dựng NTM, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên3.235 tỷ đồng, trong đó:NSNN 121.040,5 triệu đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án 1.237,542,0 triệu đồng; vốn tín dụng 982.011,0 triệu đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp 189.878,0 triệu đồng; vốn cộng đồng dân cư 426.071,0 triệu đồng; vốn khác 279.457,1 triệu đồng.

Năm 2010 khi mới bắt đầu thực hiện chương trình bình quân huyện đạt 4,92 tiêu chí/ xã, đến năm 2015 đạt 14,46 tiêu chí/xã, tăng 9,54 tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã Đồng Tâm, Phú Lão, Cố Nghĩa đạt 19 tiêu chí; 2 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 8 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.

Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020: Số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2020 là 10 xã, đạt 76,9% số xã, phấn đấu năm 2020 huyện Lạc Thủy đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân đạt 18 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỉ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt 92%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 95%..

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015./.

Nguồn: HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction