Ngày 27/10, UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm (2010 -2015), tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Mai Châu đạt784,491tỷ đồng, trong đó:Nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình là 36,592 tỷ đồng; vốn vay các tổ chức tín dụng trên 438 tỉ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 294,472 tỷ đồng; dân đóng góp bằng ngày công lao động, nguyên vật liệu, hiến đất trị giá 14,594 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trên đã thực hiện làm 40 công trình đường giao thông, 20 công trình thủy lợi, 5 công trình nhà văn hoá xã, xóm, nâng cấp 3 công trình trường học, hỗ trợ 23 mô hình phát triển sản xuất... đã góp phần tăng thu nhập bình quân chung gấp 1,8 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 28,56% đến hết năm 2014 là 20,99% giảm bình quân 1,89%/năm. Từ bình quân 4,7 tiêu chí/xã năm 2011 đến nay đã đạt 8,54 tiêu chí/xã. Huyện Mai Châu đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí; 3 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 16 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chủ yếu: Số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2020 là 7 xã, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 32 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên từ 90% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 20% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 70% trở lên; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 98% trở lên.

Nhân dịp này, có 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng NTM được khen thưởng./.

Nguồn: HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction