Ngày 28/10, UBND huyện Yên Thuỷ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Thuỷ tặng thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Từ thực trạng điểm xuất phát thấp, sau 5 năm thực hiện Chương trình, Yên Thủy bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã, đã có 3 xã Ngọc Lương, Yên Lạc, Phú Lai đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt 16 tiêu chí, 4 xã đạt 12-13 tiêu chí, 3 xã đạt 8-10 tiêu chí, không còn xã dưới 8 tiêu chí. Trong 5 năm 2011- 2015, huyện đã huy động nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM là 826,949 tỷ đồng. Trong đó: NSNN 344,082 tỷ đồng; vốn lồng ghép 249,667 tỷ đồng; vốn tín dụng 93,563 tỷ đồng; các doanh nghiệp 89,141 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác 50,495 tỷ đồng.

Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theohướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2015 đạt 19,6 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 là 11,38%, giảm 11,14% so với năm 2011, bình quân mỗi năm giảm 2,23%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 90%...

Giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Thuỷ đặt ra mục tiêu: đến năm 2020 có 41,6% số xã (5 xã) đạt xã NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm; đạt bình quân 16,8 tiêu chí/xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 97%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80% trở lên; tỷ lệ xã được thu gom rác thải là 61,5% (8 xã); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 55,6% (25/45 trường); tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 69,2 % (9/13 xã, thị trấn); 78,48% (124/158 làng, khu phố) đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...Tổng nguồn lực thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến là 698,72 tỷ đồng.

Nhân dịp này có 35 tập thể và 37 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 được UBND huyện khen thưởng./.

Nguồn: HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction