Ngày 28/10, UBND huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong tặng thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Trong năm 5 thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Cao Phong chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững tập trung phát triển mạnh các cây trồng chủ lực như cây có múi, mía. Thông qua sản xuất đã có nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân năm 2011 đạt 16,5 triệu đồng/người/năm. Năm 2015 đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Theo thống kê, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM đã có 922 hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông tại các thôn, xóm và huy động hơn 50 nghìn ngày công lao động của người dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trong 5 năm đạt 885.080 triệu đồng, trong đó: vốn hỗ trợ từ chương trình NTM 23.388 triệu đồng; vốn tín dụng 471,6 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện và lồng ghép các chương trình dự án: 227.228 triệu đồng; vốn do dân đóng góp 162.864 triệu đồng.

Năm 2011 toàn huyện mới đạt bình quân 5 tiêu chí/xã. Đến năm 2015 đạt bình quân 12,5 tiêu chí/xã. Đến nay, toàn huyện có 2 xã Dũng Phong, Thu Phong đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 5 xã đạt từ 11-15 tiêu chí, 4 xã đạt từ 6-10 tiêu chí.

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020: đến năm 2020 có 7 xã đạt chuẩn NTM;có 2 xã đạt trên 15 tiêu chí, 3 xã đạt 10 tiêu chí trở lên. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm; đầu tư 50-60 tỉ đồng/năm để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu...Nguồn lực dự kiến xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của huyện là 1.179.921 triệu đồng.

Nhân dịp này có 24 tập thể và 21 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM được UBND huyện khen thưởng./.

Nguồn: HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction