Ngày 17/11, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM (2011-2015).

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn tặng thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Đến năm 2015, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 41%. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt 98%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của các Trạm Y tế tuyến xã được đảm bảo. Có 99% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; số hộ có công trình hợp vệ sinh trên toàn huyện đạt 68,32%. Toàn huyện đã huy động trên 52.000 ngày công lao động và hiến đất để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng xã hội khác với tổng diện tích hiến đất khoảng 47.060 m2. Kết quả huy động, các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong 5 năm 2011 – 2015 là 351.109,96triệu đồng.Trong đó: vốn trực tiếp cho Chương trình NTM 25.311,6 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 250.242,4triệu đồng; vốn tín dụng trên 47.600 triệu đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác trên 3.571 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư: trên 21.385 triệu đồng. Đến nay, huyện Kỳ Sơn có 2 xã đạt 19 tiêu chí là xã Hợp Thịnh và xã Mông Hóa; 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 5 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 1 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí.

 

Giai đoạn 2016-2020, huyện Kỳ Sơn đặt mục tiêu: thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm, có 5/9 xã đạt chuẩn NTM; 100% xã có trục giao thông liên xã được cứng hóa, bê tông, tỷ lệ đường thôn xóm được cứng hóa trên 60%, đường giao thông nội đồng được cứng hóa trên 50%; Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được cứng hóa trên 75% đảm bảo nước tưới cho 85 – 90% diện tích gieo cấy; trên 95% người dân tham gia BHYT; 100% xóm có nhà văn hóa, có điểm bưu điện xã và Internet; 75% số trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; Tỷ lệ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100%...

Nhân dịp này, có 33 cá nhân và 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 được khen thưởng./.

Nguồn: HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction