Sáng 19/11, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị

Về báo cáo tóm tắt kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, sau khi nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến, hội nghị thống nhất đánh giá năm 2015, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV và Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương để lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng; công tác đối ngoại có bước phát triển. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển tích cực, chuyển dịch theo đúng hướng, lạm phát được kiềm chế; chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp; lãi xuất cho vay tiếp tục giảm; hoạt động SX-KD của doanh nghiệp cơ bản ổn định; một số công trình trọng điểm được triển khai đảm bảo đúng tiến độ; kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng mạnh; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá; an sinh xã hội được đảm bảo...

 

Hội nghị cũng thống nhất cao với mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, gồm 25 chỉ tiêu về KT-XH, môi trường, xây dựng Đảng, với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH để nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, tạo đà cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo AN-TTATXH. Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy QLNN địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

Hội nghị thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Cho rằng dự thảo kế hoạch chỉ ra những cơ hội, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức đối với phát triển kinh tế của tỉnh. Nêu ra 4 cân đối chủ yếu, 6 quan điểm, mục tiêu tổng quát, 21 chỉ tiêu chủ yếu và 20 nhóm giải pháp để thực hiện theo tình thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời thống nhất với Tờ trình báo cáo dự toán thu NSNN, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2016. Trong đó, có một số ý kiến đề nghị về quản lý chi ngân sách không để phát sinh thêm nợ đọng XDCB; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, các công trình cấp bách; kiên quyết cắt giảm các khoản chi không hiệu quả...

 

Cùng với các nội dung trên, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình Đề án nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu tỉnh Hòa Bình giai đọan 2016-2020, định hướng đến 2030; Tờ trình Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển CN-TTCN giai đọan 2016-2020, định hướng đến 2025; Thống nhất về thời gian, thành phần dự và nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; việc tổ chức nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý, nâng cao và xuất bản cuốn sách “Địa chí tỉnh Hòa Bình”.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung của hội nghị về bản chất là triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Vì vậy, kế hoạch phát triển KT-XH 2016-2020 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh, đảm bảo nguyên tắc các chỉ tiêu đã được ấn định theo các giải pháp đã đề ra. Từ đó đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện để thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và thể chế hoá Nghị quyết của tỉnh bằng các tiêu chí cụ thể; đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công phương châm Đại hội XVI. Trong đó, chú trọng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa mục tiêu, bền vững . Theo đó phải tái cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp; năm 2016 phải xây dựng và phê duyệt Đề án xóa bỏ vườn tạp để phát triển sản xuất hàng hóa. Đồng thời khuyến khích sử dụng đất lúa để tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, chú trọng phát triển kinh tế hàng hóa gắn với xuất khẩu; xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và thực hiện xây dựng NTM. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp gắn với đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Hoàn thiện các dịch vụ phục vụ cho thu hút đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng thu NSNN. Đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng KH-CN trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung giành nguồn lực cho phát triển kinh tế, nhất là phát triển hạ tầng giao thông các tuyến tỉnh lộ, giao thông đường thuỷ và các KCN. Chú trọng khai thác nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất và khai thác khoáng sản. Năm 2016 thực hiên quy định của Chính phủ về quản lý hệ thống y tế trên toàn tỉnh; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý để thu hút đầu tư vào dịch vụ công. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý, nâng cao và xuất bản cuốn sách “Địa chí tỉnh Hòa Bình”.

Nguồn: HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction