Ngày 01/12, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quang Minh, UV Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

 

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến đánh giá đối với: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Các báo cáo công tác của Thường trực HĐND; các Ban của HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo chuyên đề về giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, ban quản lý rừng giai đoạn 2014 - 2015 và Vườn Quốc gia Ba Vì. Xem xét thông qua 15 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch đầu tư công năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016; Nghị quyết về biên chế công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2016; Phê chuẩn Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020”; Hỗ trợ cho người trực tiếp bảo vệ di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh; thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, ban quản lý rừng và Vườn Quốc gia Ba Vì trên địa bàn tỉnh; tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XV.

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 01 - 03/12/2015./.

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction