Ngày 23/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tháng 12 nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 6 tờ trình. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo vụ địa phương Ban Tổ chức T.Ư, UBKT T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, phòng chuyên môn của UBND tỉnh liên quan.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Về dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy năm 2016, dự kiến BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI họp định kỳ 4 lần; BTV Tỉnh ủy họp mỗi tháng 1 lần, họp bất thường khi có yêu cầu cần thiết. BCH, BTV Tỉnh ủy sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề lớn, quan trọng trên các lĩnh vực; ban hành các văn bản; sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy. Một số ý kiến cho rằng, cần bổ sung vào chương trình kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Kết luận về Đề án sắp xếp các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 là cần sớm hơn. Chương trình cần bám sát vào quy chế làm việc của BTV sao cho đúng thẩm quyền. Một số chỉ thị cần xem xét trong thực tiễn có gì phát sinh không mới ban hành như về đảm bảo TTATGT, phòng - chống tội phạm.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 59 ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, các đại biểu đều đánh giá 15 năm qua, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với Hội Nông dân được tăng cường. Hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; là tổ chức CT-XH đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất. Các đại biểu cho rằng, phần kiến nghị thay thế Chỉ thị 59 cần cân nhắc, nếu có phải viện dẫn chi tiết cơ sở. Phần giải pháp cần đưa thêm vai trò của Hội trong vận động nông dân thực hiện những vấn đề đang được xã hội quan tâm như đảm bảo vệ sinh ATTP trong sản xuất. Bố trí ngân sách cho Hội thực hiện các Đề án, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Về dự thảo báo cáo tổng kết Đề án 03 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, các đại biểu đều ghi nhận kết quả đạt được trong 6 năm qua. Hệ thống chính trị 2 xã được củng cố, kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp. Nạn buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép được kiềm chế, đời sống nhân dân từng bước nâng lên. Tuy nhiên, 2 xã vẫn còn những hủ tục trong tang ma, kết hôn, sự trông chờ, ỷ lại... Về phương hướng trong thời gian tới, cần đề cập đến việc sử dụng cán bộ là người Mông; phát huy hơn nữa vai trò của các già làng, trưởng bản.

Về dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, các ý kiến cho rằng đây là việc làm cần thiết. Tỉnh ta trên 21.000 ha đất vườn (trên 12.000 ha vườn tạp, trên 2.000 ha chưa trồng cây). Tuy nhiên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Về Đề án phát triển sản xuất cây bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là cần thiết bởi hiện toàn tỉnh có 1.875 ha. Tiềm năng lớn không chỉ riêng ở huyện Tân Lạc. Song, các ý kiến đều cho rằng nên tập trung xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho cây bưởi đỏ. Nghiên cứu phát triển nông nghiệp gắn với du lịch.

Về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030, các ý kiến tập trung làm rõ vấn đề bất động sản du lịch. Góp ý bổ sung vào quy hoạch có thêm thiền viện, cáp treo, định hướng phát triển du lịch hội nghị, các sản phẩm du lịch. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Về chương trình công tác trọng tâm nguyên tắc phải phù hợp với quy chế của Tỉnh ủy, chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Một số nội dung tương đồng có thể gộp, một số văn bản mới ban hành mà chưa vướng mắc phát sinh không cần ban hành mới. Chương trình phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm. Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 59, cần bám sát các nội dung trong chỉ thị, các văn bản liên quan của tỉnh. Phương hướng cần gắn với xây dựng NTM; phát huy vai trò của Hội trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Về Đề án 03, sửa lại là sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 03, phải phân tích đánh giá sao cho sát mục tiêu đề án. Vẫn xác định Hang Kia, Pà Cò là 2 xã trọng điểm về ANTT. Chú ý công tác đào tạo cơ bản cho cán bộ người Mông; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản; công tác tuyên truyền, vận động. Về cải tạo vườn tạp cần chú trọng giải pháp thực hiện trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập quy hoạch, cơ chế chính sách trong cung cấp giống, nghiên cứu doanh nghiệp tham gia. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của đảng viên. Tham vấn ý kiến nhân dân. Tổ chức hội thảo để nghị quyết có tính khả thi. Về phát triển cây bưởi, tập trung vào cây bưởi đỏ vì bưởi da xanh đã có thương hiệu ở phía Nam. Nếu không ảnh hưởng có thể chuyển một phần đất rừng sản xuất sang trồng bưởi. Mục tiêu là xây dựng chỉ dẫn địa lý. Về du lịch cần làm rõ phạm vi quy hoạch. Quy hoạch du lịch hồ Hòa Bình, cần thận trọng mới đảm bảo bài bản, chất lượng tốt. Gắn quy hoạch với các lĩnh vực khác và chú ý xây dựng sản phẩm du lịch.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction