Ngày 15/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố tổng kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2015, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối phức tạp, ở một số địa phương vẫn có đoàn công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh. Nội dung khiếu nại chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nội dung tố cáo tập trung tố cáo cán bộ, lãnh đạo mất dân chủ, lợi dụng chức quyền, lợi dụng nhiệm vụ công vụ được giao để tham nhũng, vụ lợi; các sai phạm trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng cán bộ; sai phạm trong quản lý thu, chi tài chính.

Trong năm 2015, Ban tiếp công dân các cấp đã tiếp 2.874 đoàn công dân với 4.328 lượt người, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 1.348 vụ việc. Các vụ việc đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xem xét, giải quyết 1.262 vụ việc, đang xem xét giải quyết 86 vụ việc. Đã có 280 đoàn với 1.092 lượt người đến nộp đơn và khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 36 đoàn tại trụ sở. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân và giải quyết khiếu nại đột xuất 06 vụ việc khiếu nại đông người.

Trong năm các địa phương và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.841 lượt đơn các loại. Trong đó: 519 đơn khiếu nại, 158 đơn tố cáo, 1.164 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong 519 đơn khiếu nại, có 98 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết; hiện đã thụ lý 61/61 vụ việc, còn 17 vụ việc đang trong thời hạn xác minh. Trong 158 đơn tố cáo, có 17 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết; hiện đã thụ lý 11/11 vụ việc, còn lại đang trong thời gian xác minh. Trong 1.164 đơn kiến nghị, phản ánh có 915 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, giải quyết; hiện đã xác minh và có văn bản trả lời 857 đơn, còn 58 đơn đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo làm rõ thêm tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Cụ thể: Công tác tham mưu của các phòng chuyên môn của các huyện, thành phố còn kém; việc tổ chức thực hiện các quyết định về khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa triệt để dẫn tới việc dễ nảy sinh bức xúc của người dân, dẫn tới khiếu kiện kéo dài; trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn kém, còn có hiện tượng vòng vo, chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2015 cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã hạn chế tình hình khiếu kiện đông người, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương đảm bảo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của cơ quan, đơn vị mình trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ để giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 được đặt ra và yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, phức tạp; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, các huyện, thành phố và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xử lý các đơn thư, đặc biệt là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, trước mắt trong tháng 1/2016 phải phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp đó là phục vụ tốt cho công tác bầu cử HĐND các cấp./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction