Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác. Đây là giải pháp trọng tâm được huyện Yên Thủy xác định sẽ chú trọng thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo bước đột phá thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương.

Người dân xã Ngọc Lương (Yên Thủy) thành công trong dồn điền - đổi thửa, từ đó tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Bùi Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: UBND huyện đã xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 huyện Yên Thủy. Theo đó, xác định cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc trưng có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM.
Trong cơ cấu nội ngành nông nghiệp huyện Yên Thủy, tiểu ngành trồng trọt luôn chiếm vị trí quan trọng nhất với tỷ trọng cao hơn hẳn so với ngành chăn nuôi, lâm sản và thủy sản. Tuy nhiên, sự phát triển còn nhiều hạn chế, hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng thấp khiến giá trị sản xuất trồng trọt hàng năm không cao, hiệu quả kinh tế bình quân trên 1 ha gieo trồng rất thấp. Trước thực trạng đó, huyện Yên Thủy sớm xác định cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng tốc độ chuyển dịch những năm gần đây còn chậm, diện tích đất lúa một vụ năng suất bấp bênh sang trồng các loại cây có hiệu quả cao hơn còn ít, diện tích cây vụ đông chỉ chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên trồng cây hàng năm. Về cơ cấu cây trồng, các loại cây trồng chính hiện nay vẫn là lúa, ngô, mía, lạc, sắn và rau các loại, trong đó, cây lúa và cây ngô có hiệu quả kinh tế thấp nhất. Mặc dù người dân đã tích cực chuyển đổi diện tích lúa 1 vụ kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác như mía tím, bí xanh, lạc... hiệu quả kinh tế cao hơn nhưng chuyển đổi chưa mạnh mẽ, sản xuất manh mún, chưa có nhiều tổ hợp tác, HTX sản xuất có hiệu quả, chưa kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm dẫn đến hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích còn thấp, chủ yếu là “lấy công làm lãi”.

Trong khi đó, các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp cũng đang tồn tại nhiều hạn chế. HTX, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện số lượng ít, quy mô nhỏ, hoạt động chưa hiệu quả, công tác quản lý còn yếu. Các tổ hợp tác thành lập chủ yếu để giúp nhau kỹ thuật hoặc cung cấp đầu vào cho sản xuất, hoạt động thiếu bền vững, vai trò của tổ hợp tác với các thành viên chưa rõ nét. Thực tế này đòi hỏi trong thời gian tới, huyện Yên Thủy cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, dành nguồn lực hỗ trợ cho phát triển HTX, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt cần có cơ chế hỗ trợ và khuyến khích thành lập các HTX nông nghiệp để tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào, cung cấp dịch vụ tưới tiêu, BVTV, tiêu thụ sản phẩm cho các tổ hợp tác và các hộ sản xuất.

Trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác giai đoạn 2016 - 2020, huyện Yên Thủy xác định từ nay đến năm 2020, phấn đấu mỗi năm thành lập được 1 HTX nông nghiệp. Cùng với đó sẽ đẩy mạnh các giải pháp về ứng dụng KH-KT, dồn điền - đổi thửa đất nông nghiệp, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm... Đặc biệt, để tạo bước đột phá nâng cao hiệu quả sản xuất, huyện Yên Thủy xác định hai nội dung trọng tâm: Một là, xây dựng các công thức luân canh có hiệu quả kinh tế cao. Hai là, xây dựng các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, các chính sách hỗ trợ từ ngân sách huyện và các nguồn vốn lồng ghép. Thông qua thực hiện các nội dung này, huyện Yên Thủy phấn đấu xây dựng các cánh đồng lớn sản xuất sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây chính là bước đi quan trọng trong lộ trình huyện Yên Thủy thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020./.

Nguồn: HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction