Sáng 24/3, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Nội dung trọng tâm của hội nghị là nghe, thảo luận, cho ý kiến vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để thông qua BCH Đảng bộ trong thời gian tới. Theo đó, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra các mục tiêu, giải pháp cho 9 chương trình gồm: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tập trung tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược; phát triển NN&PTNT. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư; tăng cường nguồn lực tài chính. Phát triển VH-XH. Phát triển KH-CN, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác QP-AN, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đối ngoại. Xây dựng hệ thống chính trị TSVM. Chương trình hành động được đề xuất cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, đề án gồm: Phát triển hạ tầng GTVT giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân các xã và đồng bào dân tộc thiểu số các xã đặc biệt khó khăn; tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020; phát triển KH-CN tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020; xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh; về vị trí việc làm, tinh giản biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; tăng cường và đổi mới công tác tôn giáo – tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung các đề án “Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh” và “Phát triển hạ tầng KT-XH giai đoạn 2016-2020”.

Nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 31/1/2012 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nghị thống nhất đánh giá: qua 3 năm thực hiện, công tác QLNN về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tich cực. Hệ thống QLNN về đất đai được tăng cường ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, việc phân cấp QLNN về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật đất đai. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy CNQSDĐ đã đạt được kết quả nhất định, công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nề nếp và ổn định. Hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác QLNN về đất đai ngày càng được kiện toàn, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai của nhà nước được nâng cao. Các nguồn thu về đất đã trở thành một nguồn thu quan trọng trong thu ngân sách của tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình. Theo đó, thống nhất với kết quả hiệp thương, thỏa thuận phương án giải quyết địa giới hành chính giữa 2 tỉnh tại hội nghị hiệp thương, thỏa thuận phương án giải quyết do Bộ Nội vụ chủ trì ngày 6/11/2015. Việc thực hiện phương án giải quyết dựa theo 4 nguyên tắc đề xuất của Chính phủ “Tôn trọng hiện trạng và thực tế quản lý, thuận tiện cho nhân dân, cho công tác QLNN”. Về công tác bầu cử, hội nghị thống nhất đánh giá, các cấp ủy Đảng, BCĐ, UBBC các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, thời gian và chất lượng. Công tác tuyên truyên được đẩy mạnh. ANCT-TTATXH ổn định và giữ vững. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các dự thảo nghị quyết, chỉ thị, báo cáo của BTV Tỉnh ủy, Ủy ban MMTQ tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh tỉnh Hòa Bình”; “Về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh”; “Kết quả công tác của Thường trực Tỉnh Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy giữa 2 nhiệm kỳ BCH Đảng bộ tỉnh”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc hoàn thiện chương trình hành động của Tỉnh ủy phải bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và chương trình làm việc toàn khóa BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong phát triển kinh tế, các đề án phải chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức lại sản xuất và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo quy hoạch phát triển nông nghiệp. Tăng cường đào tạo nghề khu vực nông thôn, đáp ứng nhu cầu hội nhập; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, dịch vụ; tạo quỹ đất sạch để tăng cường thu hút đầu tư; rà soát lại quỹ đất và việc cho thuê đất cho phù hợp với mặt bằng chung các tỉnh lân cận tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư; đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn; chú trọng củng cố lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đoàn thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chất lượng công vụ, tinh giản biên chế và thay đổi văn hóa ứng xử trong giao tiếp hành chính. Công tác quản lý đất đai phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phát huy mạnh mẽ tiềm năng về đất đai trong phát triển KT-XH. Các sở, ban, ngành phải có cam kết thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy. Về bầu cử tiếp tục thực hiện tốt công tác hiệp thương đảm bảo cơ cấu, thành phần chất lượng những người được giới thiệu ứng cử.

Cùng với các nội dung trên, BTV Tỉnh ủy đã chia tay đồng chí Nguyễn Văn Trung, nguyên Giám đốc C.A tỉnh, nhận nhiệm vụ Giám đốc C.A tỉnh Hà Nam./.

Nguồn: HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction