Ngày 25/3, tại Sở Tài nguyên và môi trường, Khối thi đua các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật (gọi tắt là Khối thi đua KTKT) tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2016.

Lãnh đạo các sở, nghành Khối thi đua KTKT ký giao ước thi đua năm 2016

Khối thi đua KTKT gồm các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý xây dựng cơ bản tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm giai đoạn (2016- 2020); đặc biệt năm 2016 diễn ra Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Với mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác QLNN các lĩnh vực của Khối thi đua các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật. Năm 2016, Khối thi đua phát động phong trào thi đua với các nội dung chủ yếu như: Phát động phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và người lao động nhằm tập trung thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2016, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH (giai đoạn 2016- 2020). Tổ chức thực hiện các phong trào công tác xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; phong trào “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trên cơ sở nội dung thi đua do Trưởng Khối thi đua KTKT phát động, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, các thành viên trong Khối thi đua tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2016 và các phong trào thi đua theo chuyên đề, nhằm phát huy tối ưu mọi nguồn lực, động viên công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của đơn vị hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao.

Tại hội nghi, lãnh đạo các sở, ngành trong Khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2016 với các nhiệm vụ chung, nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng đơn vị./.

Nguồn: HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction