Ngày 30/9/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông báo số 548/TB-SNN về Kết luận của đồng chí Vương Đắc Hùng Phó Giám đốc Sở tại Hội nghị đôn đốc sản xuất vụ Đông năm 2016 gắn với tiêu thụ nông sản hàng hóa.

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction