Đến nay toàn tỉnh gieo trồng được 650 ha /13.438ha kế hoạch; trà sớm giai đoạn 5 -7 lá, chính vụ giai đoạn mọc mầm – 3 lá, nhiều diện tích đang tiếp tục trồng. Với đặc điểm là loại sâu hại có sức ăn lớn, khả năng di trú nhanh và xa, dự báo khả năng sâu keo mùa thu sẽ phát sinh và gây hại nặng cho ngô Hè Thu giai đoạn 5 – 7 lá cũng như các vụ tiếp theo nếu không được phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời.

Để bảo vệ sản xuất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hoà Bình đề nghịcác cơ quan chuyên môn cấp huyệnphối hợp chỉ đạo cơ sở và hướng dẫn nông dânthực hiện tốt các giải pháp sau:

- Các địa phương cần chủ động tham mưu, thực hiện nghiêm túc công văn số 923/NN-TT&BVTV ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Vv tăng cường phòng, chống tổng hợp sâu keo mùa thu hại ngô và các loại cây trồng;

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về sâu keo mùa thu đến đội ngũ cán bộ khuyến nông, nông dân để cùng phối hợp kiểm tra thực tế trên đồng ruộng để áp dụng các biện pháp phòng chống triệt để;

- Tổ chức điều tra sự phân bố, mật độ; rà soát, thống kê diện tích trồng ngô, giai đoạn sinh trưởng trên địa bàn từng xã, huyện; đánh giá mức độ nhiễm của các giống ngô đang được gieo trồng trên địa bàn để chủ động khoanh vùng, phòng trừ tập trung.

- Chỉ phòng trừ sâu keo mùa thu bằng biện pháp hóa học trên những ruộng có mật độ sâu >4 con/m2; phun tập trung tại các ruộng nhiễm sâu keo mùa thu, không phun tràn lan. Đối với sâu keo mùa thu hại ngô vụ Hè Thu trà sớm tập trung phun từ 15-30/7 (khi sâu đa số tuổi 1-3, giai đoạn ngô 3- 5 lá).Có thể sử dụng tạm thời các loại thuốc có hoạt chất gồm:

+ Bacillus thuringiensis (300-500 g a.i/ha). Phun 2 lần cách nhau 7 ngày. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện, tuổi 1-2. Lượng nước phun 400-600 lít/ha;

+ Spinetoram (30-36 g a.i/ha). Phun giai đoạn cây có 4-6 lá thật khi sâu mới xuất hiện tioir 1-2. Phun 2 lần, cách nhau 10-12 ngày. Lượng nước phun 400-600 lít/ha.

+ Indoxacard (75 g a.i/ha). Phun giai đoạn cây có 4-6 lá thật khi sâu mới xuất hiện tioir 1-2. Phun 2 lần, cách nhau 10-12 ngày. Lượng nước phun 400-600 lít/ha.

+ Lufenuron (30 g a.i/ha). Phun giai đoạn cây có 4-6 lá thật khi sâu mới xuất hiện tioir 1-2. Phun 2 lần, cách nhau 10-12 ngày. Lượng nước phun 400-600 lít/ha.

Ngoài các hoạt chất nêu trên, có thể sử dụng thuốc chứa hoạt chất Emamectin benzoateđã được thử nghiệm có hiệu quả tốt tại tỉnh Hòa Bình như: Rholam Super 50SG; Binged 50WG; Tasieu 5SG,...Khi phun thuốc chú ý dùng loại vòi phun có mũ chụp, phun tập trung ướt toàn bộ lá nõn và nõn của cây. Những vùng khó khăn về nước có thể dụng một số thuốc dạng hạt như: Vibam 5GR; Afudan 3GR để rắc vào nõn, theo liều lượng khuyến cáo ghi trên bao bì.

- Tiếp tục rà soát, theo dõi trên đồng ruộng để tìm ra những loại thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn để khuyến cáo người dân trong sản xuất.

- Phát huy tốt vai trò của đội ngũ nhân viên khuyến nông xã, trưởng xóm trong việc tăng cường hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng nhận biết dịch hại, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu keo mùa thu./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction