Ngày 11/8/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 205/BVTV-KT về việc Chủ động phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh chính hại lúa vụ mùa 2015 gửi Phòng NN & PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP; Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố; Các trạm Khuyến nông khuyến lâm.

Theo đó, Để chủ động phòng chống, giảm thiểu tác hại do sâu bệnh hại gây ra cho sản xuất lúa vụ mùa 2015. Chi cục bảo vệ thực vật đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát địa bàn, chỉ đạo cơ sở và hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thống kê diện tích gieo cấy theo từng trà lúa, từng khu vực nhiễm sâu bệnh để chủ động khoanh vùng, phòng trừ có hiệu quả theo từng trà lúa.

2. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ nhân viên khuyến nông xã, đặc biệt các tổ dịch vụ bảo vệ thực vật xã trong việc tăng cường hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng nhận biết dịch hại. Không để nông dân phun tràn lan gây lãng phí thuốc và ảnh hưởng đến môi trường.

3. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm sâu bệnh hại, kết hợp bón cân đối giữa các loại phân theo qui trình kỹ thuật cho từng vụ, từng chân đất, từng giống lúa. Hạn chế sử dụng phân đạm quá liều lượng và không đúng cách gây lúa lốp, đẻ nhánh lai rai tạo điều kiện sâu bệnh hại phát triển.

4. Biện pháp xử lý với một số đối tượng chính như sau: Đối với tập đoàn rầy: Dự báo rầy cám lứa 5 xuất hiện trên trà chính vụ và gây hại mạnh từ nay đến 20/8 chủ yếu trên trà sớm, chính vụ. Với lứa rầy này, chỉ áp dụng phòng trừ rầy bằng biện pháp hóa học trên những thửa ruộng có mật độ rầy cao từ trên 2.000 con/m2; phun tập trung tại các ổ rầy, các ruộng nhiễm rầy, không phun thuốc tràn lan cả cánh đồng. Sử dụng một số loại thuốc phòng trừ rầy có tính nội hấp như: Midan 10WP; Amira 25WG; Actara 25WG; Mopride 20WP; Butyl10WP; Conphai 10WP; Chess 50WG; Patox 4G ... hay các loại thuốc tiếp xúc như: Nibas 50EC; Bassa 50EC; Mofitox 40EC; Difluent 25WP .... khi phun phải rẽ lúa, lùa vòi phun xuống dưới đảm bảo để thuốc tiếp xúc trực tiếp với nơi rầy cư trú; đảm bảo nồng độ, liều lượng thuốc phun theo khuyến cáo trên bao bì. Không sử dụng các thuốc có phổ các động rộng (nhóm pyrethroit, nhóm lân hữu cơ ...) vì các nhóm thuốc này gây tái phát rầy rất nhanh sau khi phun thuốc. Rầy cám lứa 6 rộ từ 5/9, gây hại trên tất cả các trà lúa, rất dễ gây cháy rầy trên diện rộng, cần chú ý phòng trừ. Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 tiếp tục hại rải rác, dự báo trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ từ 20/8 - 30/8. Sâu non gây hại mạnh từ đầu tháng 9. Cần đặc biệt chú ý sâu lứa 6 vì phần lớn diện tích lúa đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ. Áp dụng biện pháp hóa học khi mật độ trên 50 con/m2 nếu lúa giai đoạn đẻ nhánh (trà muộn); trên 20 con/m2 lúa giai đoạn đứng cái – ôm đòng (trà chính vụ). Sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ khi mật độ cao như: Virtako 40WG; Voliam Targo 063SC; Regent 5SC; Tango 800WG; Dupont- Prevathon 5SC; Radiant 60SC; Catex 1.8EC; ... Phun theo nồng độ, liều lượng khuyến cáo trên bao bì. Sâu đục thân bướm hai chấm: Sâu non lứa 4 tiếp tục hây dảnh héo trên các trà lúa, gây bông bạc trên trà lúa sớm trỗ cuối tháng 8, dự báo trưởng thành lứa 5 vũ hóa rộ từ 25/8 – 10/9, sâu non xuất hiện và gây hại mạnh từ đầu tháng 9. Đặc biệt trên diện tích lúa trỗ sau 5/9 cần chú ý phòng trừ lứa sâu này. Sử dụng các biện pháp thủ công như: Sử dụng bẫy đèn thu bắt trưởng thành, dút dảnh héo, bông bạc, ngắt ổ trứng đem tiêu hủy. Chỉ phun thuốc hóa học khi quá ngưỡng phòng trừ: giai đoạn đẻ nhánh: 0,5 ổ trứng/m2; đòng già - bắt đầu trỗ: 0,3 - 0,5 ổ trứng/m2. Sử dụng một số loại thuốc như: Sacophos 550EC; Virtako 40WG; Voliam Targo 063SC; Regent 5SC; Tango 800WG; Dupon -Prevathon 5SC; Radiant 60SC ... Phun theo nồng độ, liều lượng khuyến cáo trên bao bì. Giai đoạn đẻ nhánh phun thuốc sau khi bướm rộ 5 -7 ngày. Giai đoạn đòng trỗ phun thuốc khi lúa trỗ 3 - 5% (thấp thó trỗ) hoặc phun 2 lần vào lúc lúa hé đòng và sau đó 4 - 5 ngày cho hiệu quả cao nhất. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi bệnh mới xuất hiện cần tiến hành giữ mực nước trong ruộng từ 3-5cm, tạm dừng bón phân đạm hay phân bón qua lá, thuốc kích thích sinh trưởng khi đang có bệnh. Sử dụng một số loại thuốc hóa học sau: Ecarin 0,5SL; Xanthomix 20WP; PN - Balacide 32 WP; Starner 20 WP, Lino oxto 200WP; Anlisa 102WP... tranh thủ phun thuốc vào buổi sáng khi trời khô sương hay vào chiều mát. Không phun thuốc khi nhiệt độ không khí trên 35oC, hay khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt. Nếu tỷ lệ bệnh cao cần tiến hành phun kép lần 2, cách lần 1 từ 3-5 ngày. Những ruộng phun xong gặp mưa (trong vòng 12 giờ) phải phun lại.

5. Ngoài các biện pháp cụ thể để phòng trừ các đối tượng đã nêu trên; Các địa phương cần tích cực thực hiện tăng cường chăm sóc lúa mùa và cây mầu vụ hè thu 2015, theo công văn số 869/SNN-BVTV ngày 04/08/2015 của Sở Nông Nghiệp và PTNT Hòa Bình./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction