Ngày 23/9/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 242/BVTV-KT V/v Phòng trừ sâu bệnh hại chính trên diện tích lúa trà muộn.

Theo kết quả điều tra, phát hiện của Chi cục BVTV tỉnh và Trạm BVTV các huyện, thành phố cho thấy: Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 hiện tuổi 4 – nhộng, tại một số huyện sâu trưởng thành lứa 7 bắt đầu vũ hóa rộ và đẻ trứng, mật độ trưởng thành phổ biến 10 -15con/m2, cao 20 -30 con/m2 (Yên Thủy, Lạc Thủy).Sâu đục thân bướm 2 chấm lứa 5 hiện tuổi 4-5, sâu non gây bông bạc chủ yếu trên diện tích lúa trà muộn, tỷ lệ bông bạc phổ biến 3-7%, cao trên 10% (Kỳ Sơn; TP Hòa Bình).Tập đoàn rầy: Hiện rầy lứa 6 đang tuổi 4- 5, trưởng thành lứa 7 bắt đầu xuất hiện và đẻ trứng, mật độ rầy phổ biến 500-700 con/m2, cao 1000-2000 con/m2, cục bộ 2500-3000 con/m2 (Tân Lạc, Lạc Sơn), mật độ 40-60 ổ trứng/m2, cao 120-130 ổ trứng/m2 (Tân Lạc, Kỳ Sơn). Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 nở rộ từ 28/9 đến 5/10, hại chủ yếu trên diện tích lúa cấy sang tháng 8/2015, vẫn có khả năng gây xơ trắng bộ lá. Rầy cám lứa 7 rộ từ 25/9 - 05/10 hại chủ yếu trên diện tích cấy sau 25/7/2015 trở đi, vẫn có khả năng gây cháy cục bộ từng ổ, từng vạt. Ngoài ra, các đối tượng khác như bệnh khô vằn, bệnh bạc lá và bọ xít dài, chuột tiếp tục hại trong thời gian tới. Để đảm bảo năng suất lúa, giảm thiểu tác hại do sâu bệnh hại gây ra từ nay đến cuối vụ. Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh đã chỉ đạo thực hiện biện pháp xử lý với một số đối tượng chính như sau:

- Đối với tập đoàn rầy: Tập trung áp dụng phòng trừ rầy bằng thuốc hóa học trên những chân ruộng có mật độ cao từ 1500-2000 con/ m2, phun tập trung tại các ổ rầy, các ruộng nhiễm rầy, không phun thuốc tràn lan cả cánh đồng. Sử dụng một số loại thuốc phòng trừ rầy có tính tiếp xúc như: Nibas 50EC; Bassa 50EC; Mofitox 40EC; Difluent 25WP v.v; khi phun phải rẽ lúa, lùa vòi phun xuống dưới đảm bảo để thuốc tiếp xúc trực tiếp với nơi rầy cư trú; đảm bảo nồng độ, liều lượng thuốc phun theo khuyến cáo trên bao bì.

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 7: Trên trà cực muộn và cấy ép cần chú ý lứa sâu này gây hại, mật độ sâu non cao gây xơ trắng lá đòng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Áp dụng biện pháp hóa học khi mật độ trên 20 con/m2, sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ như: Virtako 40WG; Voliam Targo 063SC; Regent 5SC; Tango 800WG; Dupont- Prevathon 5SC; Radiant 60SC; Catex 1.8EC .v.v Phun theo nồng độ, liều lượng khuyến cáo trên bao bì.

- Sâu đục thân bướm hai chấm: Sâu non lứa 5 tiếp tục gây dảnh héo, bông bạc trên trà muộn. Sử dụng các biện pháp thủ công như: Sử dụng bẫy đèn thu bắt trưởng thành, dút dảnh héo, bông bạc, ngắt ổ trứng đem tiêu hủy. Biện pháp hóa học sử dụng một số loại thuốc như: Virtako 40WG; Voliam Targo 063SC; Regent 800WG; Tango 50SC; Dupon -Prevathon 5SC; Radiant 60SC ...v.v phun khi sâu tuổi 1-3, theo nồng độ, liều lượng khuyến cáo trên bao bì.

- Bệnh khô vằn: Sau các đợt mưa, ruộng trũng, cấy dày và bón phân không cân đối bệnh phát sinh gây hại nặng làm nghẹn đòng, khô lá, hạt lép lửng. Cần kết hợp phun thuốc trừ bệnh khô vằn như Anvil 5SC; Validacin 5L; Rovral 50WP...v.v

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction