Hỏi: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hạ thấp tường kè chắn sóng bờ trái Sông Đà do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Bức tường quá cao, nhà dân thấp, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ của nhiều hộ dân?

Hỏi:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc, thiểu số giai đoạn 2015-2020; Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT, ngày 27/6/2016 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, quy định mức hỗ trợ 400.000 đồng/ha. Tuy nhiên đối với tỉnh Hòa Bình thực hiện hỗ trợ 300.000 đồng/ha là thấp hơn Thông tư hướng dẫn. Năm 2021 các xã vùng II, vùng II của huyện Yên Thủy không được hỗ trợ kinh phí. Cử tri đề nghị cấp bù kinh phí hỗ trợ cho các xã khu vực II, III năm 2021 tại huyện Yên Thủy; Trong giai đoạn mới tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tăng mức hỗ trợ bằng mức quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT, ngày 27/6/2016 là 400.000 đồng/ha/năm?

Hỏi: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chăn nuôi tại các Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 về chính sách hỗ trợ cây có múi; Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 về chính sách hỗ trợ cải tạo vườn tạp; Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 về chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ. Địa phương đã triển khai các hộ đăng ký làm hồ sơ thực hiện tổng số là 1405 hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tất cả hồ sơ đã được phê duyệt, nhưng đến nay mới có 874 hồ sơ được hỗ trợ, còn 531 hồ sơ chưa được hỗ trợ?

Hỏi:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, nghiên cứu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh một số quy định trong Nghị quyết số 70/2021 ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Hòa Bình về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (một số nội dung trong Nghị quyết nêu chung chung, khó thực hiện?

Hỏi:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo xem xét, đề nghị với cấp có thẩm quyền chuyển đổi một số diện tích đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất, để nhân dân thuận lợi trong sản xuất, phát triển kinh tế?

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

19 8 ảnh video xuất khẩu nhãn

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction