Hỏi: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân xã vùng lòng hồ Sông Đà để nâng cao đời sống nhân dân (Nhân dân đã hy sinh nhiều tài sản cho việc xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình, dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa thích đáng, đời sống của nhân dân vẫn còn rất khó khăn).

Trả lời:

Hiện nay các xã vùng lòng hồ Sông Đà đang tiếp tục được hỗ trợ theo Quyết định 1554/QĐ-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009-2025, với tổng mức đầu tư hơn 4.053 tỷ đồng.

Trong đó huyện Mai châu bao gồm 4 xã: Sơn Thuỷ, Vạn Mai, Tân Thành và Tòng Đậu. Vì vậy, trong giai đoạn 2022-2025 các xã vùng chuyển dân sông Đà sẽ được hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất để ổn định đời sống.

Mặt khác, trên địa bàn tỉnh còn triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh sẽ ưu tiên và lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình để hỗ trợ cho các xã, đặc biệt là các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng chuyển dân sông Đà./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction