Hỏi:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét việc tổ chức thực hiện Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020; Hiện nay, trên địa bàn xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy những hộ chăn nuôi xây bể Bioga trong năm 2016 đã được hỗ trợ tiền (5 triệu đồng/01 bể Bioga), tuy nhiên những hộ chăn nuôi xây bể Bioga từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 Quy định về một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Quyết định trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ tổng số kinh phí là: 44.396.705.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ ba trăm chín sáu triệu bảy trăm linh năm ngàn đồng). Trung ương đã tạm ứng hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình 15 tỷ đồng, để thực hiện hỗ trợ mua trâu, bò, lợn, gia cầm giống và hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học bể Biogas, đệm lót sinh học. 

Ngày 11/9/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc bổ sung nguồn kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018. Trong đó huyện Yên Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ là 770.000.000 đồng (Trong đó: Hỗ trợ mua Bò giống 20.000.000 đồng và hỗ trợ công trình khí sinh học bể BIOGAS, đệm lót sinh học 750.000.000 đồng).

Ngày 11/12/2018 Sở Tài Chính đã có hướng dẫn số 2951/STC-QLNS về việc hướng dẫn thủ tục cấp phát, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Theo hướng dẫn việc hỗ trợ về xử lý chất thải (bể Biogas, đệm lót sinh học) hỗ trợ một lần đến 50% kinh phí, nhưng không quá 5.000.000 đồng/01 cơ sở (Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 25% kinh phí; ngân sách huyện tự đảm bảo 25% kinh phí) và người dân tham gia tự đảm bảo 50% kinh phí.

Thực hiện hỗ trợ hệ thống bể BIOGAS cho nhân dân xã Ngọc Lương: Do một số địa phương (trong đó có huyện Yên Thủy) không bố trí được nguồn ngân sách đối ứng thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn số 2951/STC-QLNS, ngày 11/12/2018 của Sở Tài Chính, tỉnh Hòa Bình chưa giải ngân hết nguồn ngân sách Trung ương tạm ứng (15 tỷ đồng), nên Trung ương không bổ sung ngân sách cho tỉnh. Vì vậy, không thực hiện được việc hỗ trợ chăn nuôi trong nông hộ trên địa bàn./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction