Hỏi:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có biện pháp xử lý ổ dịch bệnh trên đàn gia súc (bệnh viêm da, nổi cục) và có chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình khi phải tiêu hủy gia súc bị bệnh.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030". Ngày 16/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022-2030 (Trong đó đã nêu rõ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và công tác tổ chức thực hiện). Đề nghị UBND huyện Yên Thủy chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

Đối với đề nghị của cử tri về chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình khi phải tiêu hủy gia súc bị bệnh: Căn cứ Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; đề nghị UBND huyện Yên Thủy căn cứ vào nguồn lực ngân sách của địa phương, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction